PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Comparative Analysis in Social and Political Research. - JMMZ049
Anglický název: Comparative Analysis in Social and Political Research.
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: The course is taught at UCL!!!
Další informace: http://www.ssees.ucl.ac.uk/prospect/MACourseGuide.pdf
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Seán Hanley, PhD.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (02.04.2012)

The course aims to give thorough grounding in techniques of comparative analysis in the
social and political sciences and how to use them. Sessions will cover: the relationship of
comparative methods to area studies; how we can gain general understandings of social
and political processes by comparing;; how to pick cases and apply ‘logics of
comparison’; how (and how not) to apply concepts ; the use of case studies; problems of
identifying cause and effect; large scale ‘variable-oriented’ comparison versus small scale
‘case-oriented’ comparisons; ‘configurative comparison’ including an introduction to
Charles Ragin’s Comparative Qualitative Analysis (QCA) approach.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (02.04.2012)

Aims
The course aims to give students

• A broad understanding of how comparative analysis can be used in social and

political research.

• An understanding how to apply comparative methods in social and political

science anaysis

• An understanding of how the comparative analysis differs from other approaches

and what its strengths and weaknesses are.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (02.04.2012)

Jonathan Hopkin ‘Comparative methods’ in David Marsh and Gerry (eds) Theory and

Methods in Political Science (2nd edition) 2002

Todd Landman, Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction, 2008 (2nd edition)

B. Guy Peters, Comparative Politics: Theory and Methods,

Charles Ragin The Comparative Method, 1987.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (02.04.2012)

Teaching and learning methods

Number of hours

Seminars 20 (10 X 2 hour seminar)

Private reading 120

Preparation of required written work 30

Revision 30

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (02.04.2012)

Assessment
1. Review essay of book and/articles: 2000 words (40%)

2. Comparative analysis assignment: 3000 words (60%)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (02.04.2012)

Each session will examine specific issues by examining a key works by comparativists

such as Barrington Moore or Theda Skocopol and/or a real-world issues to which

comparative analysis can applied,. such as, for example, democratization, state collapse

or the outbreak of revolution.

The goal of the course is to develop both a broad understanding of how comparative

analysis is used social and political research and practical abilities to apply it. As well as

examining classic comparative analyses students will therefore be asked to design and

carry out an appropriate-scale comparative analysis of their own on a topic of interest to

them.

The course is suitable for Masters and PhD students working in political science, political

economy, sociology, historical sociology or related areas.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK