PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Economic Integration of the European Union - JMMZ023
Anglický název: Economic Integration of the European Union
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
PhDr. Petr Hedbávný
prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, M.Sc., MBA, Ph.D.
Neslučitelnost : JEM015, JPM313
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK