PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ústavní transformace zemí středovýchodní Evropy - JMM811
Anglický název: Constitutional Transformation of Central European States.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. (16.04.2019)

Kurz podává přehled vybraných prvků transformace států V4 v období 1989-2019 se zvláštní pozorností věnovanou otázkám politické a právní (dis)kontinuity a vnějších inspiračních zdrojů transformace

Mezi hlavní témata, kterým se předmět věnuje, patří: 

1. Politická transformace: vyvtáření nových institucí, lustrace, trestněprávní rehabilitace

2. Ekonomická transformace: restituce, privatizace a ekonomické vládnutí

3. Formovávní právního státu: ústavní soudy a reforma obecného soudnictví, reforma prokuratury/státního zastupitelství, nezávisost a/versus efektivita soudní moci

Průřezovými otázkami všech témat jsou a) varianty řešení, které byly státům V4 k dispozici, b) vliv kodaňských kritérií EU a mezinárodních organizací na transformaci a c) současná krize liberální demokracie ve státech V4.

 

 

Požadavky ke zkoušce:

1. Vypracování analýzy jednoho rozhodnutí Ústavního soudu ČR, 6 NS (max. 20 bodů)

2. Vypracování analýzy rozhodnutí SDEU nebo ESLP s relavancí pro stát V4, 6NS (max. 20 bodů)

3. Vypracování "memoranda" pro vládu fiktivního transformující se státu, 12 NS (max. 60 bodů)

Výsledná známka:

·       A: 100-91 bodů

·       B: 90-81 bodů

·       C: 80-71 bodů

·       D: 70-61 bodů

·       E: 60-51 bodů

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK