PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metodologie komparativních studií a akademické psaní - JMM801
Anglický název: Methodology of Comparative Studies and Academic Writing
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (18.10.2019)
Kurz seznamuje studenty se základními texty a diskusemi týkajícími se komparace, transnacionálních přístupů a Global History.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem předmětu je procvičit metodu komparace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (18.10.2019)

Zpracování souhrnu zadaných textů a rozvahy nad komparativními přístupy ve vlastní diplomové práci (blíže viz sylabus)

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (18.10.2019)

viz sylabus

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.10.2019)

Seminář v rámci distančního studia

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (18.10.2019)

Úkoly:

1. Zpracovat na níže uvedení texty shrnutí o délce 2-3 stránek na každý text. Ve shrnutí představíte hlavní téma textu, autorovy argumenty a závěry, k nimž autor dospívá. Zároveň stručně představíte autora a příslušnou publikaci.

Shrnutí zašlete v jednom souboru Word, označeném Vaším jménem, na adresu: ota.konradsv.cuni.cz do 13. 12. 2019

Jednotlivá shrnutí v daném souboru začínají vždy na nové stránce. Citaci textu, který shrnujete, uvedete v názvu dané části tučným písmem. Soubor je průběžně stránkován.

2. Do 17. 1. 2019 zašlete na výše uvedenou adresu rozpracování tématu své diplomové práce jako komparativní studie (na základě výše uvedené četby). Rozsah: 3 strany textu a 1 strana literatury

 

Seznam textů:

 

Další literatura:

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK