Komparace středoevropských politických systémů - JMM800
Anglický název: Comparative Central European Political Systems
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 118 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem předmětu je naučit studenty chápat a interpretovat hlavní problémy středoevropské politiky po roce 1989 s přesahy do minulosti tam, kde je to účelné (základy současných režimů).

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Metodou výuky jsou přednášky spojené s diskusemi se studenty o hlavních otázkách vyložené látky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Orientační struktura tematických okruhů je následující: 
střední Evropa jako politický region, 
historické základy soudobých středoevropských režimů, 
demokracie a ústavnost ve střední Evropě, 
parlamentarismus ve střední Evropě, 
politické stranictví a zájmové skupiny ve střední Evropě, 
státní zřízení ve střední Evropě (federace, regionální uspořádání), 
specifika politických systémů zemí střední Evropy (postkomunismus, tzv. evropeizace apod.).