PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Česká republika a její unijní aktéři - JMM747
Anglický název: Czech Republic and its EU actors
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 24 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Anotace
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (31.01.2019)
Kurz poskytne studentům vhled do chování českých občanů působících v unijních institucích a agenturách. Kurz volně navazuje na kruz Česká republika: aktéři a zýájmy, který mapoval chování českých občanů působících v segmentech české státní správy zabývajících se evropskou integrací. Kurz bude intenzivně využívat setkání s českými občany, kteří působí nebo působili v některé unijní institucí nebo agentuře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (31.01.2019)

Kurz poskytne studentům lepší orientaci v mechanismech, kterými je reprezentován zájem státu v unijních institutucích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (31.01.2019)

Od studentů se očekává pravidelá účast. Na závěr kurz musí student vypracovat záverečnou práci analyzující silné a slabé stránky reprezentování českých zájmů v některé unijní institucí nebo agentuře. Rozsah 7-9 NS (bez poznámek pod čarou a seznamu literatury). Deadline: 15.červen.

Bodové hodnocení:

·       A: 100-91 bodů

·       B: 90-81 bodů

·       C: 80-71 bodů

·       D: 70-61 bodů

·       E: 60-51 bodů

Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (31.01.2019)

Struktura kurzu:

20.2. Reprezentace státu v mezinárodních organizacích a specifika EU

27.2. České zájmy a jejich reprezentace v EU

6.3. Evropská komise I

13.3. Evropská komise II

20.3. Evropský parlament I

27.3. Evropský parlament II

3.4.: -

10.4. Sekretariát Rady EU

17.4. Soudní orgány EU

24.4. Unijní agentury

15.5. Závěr kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK