PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Německá bezpečnostní politika - JMM732
Anglický název: German Security Policy
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (08.02.2016)

Kurs se zaměří na německou bezpečnostní politiku po roce 1990. Bude se věnovat širšímu pojetí bezpečnosti - vojenské, vnitřní (včetně uprchlické krize), energetické a klimatické bezpečnosti. V jednotlivých tématech budou diskutovány normativní a institucionální základy, koncepce, rizika a hrozby jednotlivých bezpečnostních problémů a přístupy německé politiky k jejich řešení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (08.02.2016)

-          aktivní účast na seminářích

-          zkouškový test

-          aktivní účast na hodinách

 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (08.02.2016)

Základní literatura je uvedena u jednotlivých hodin, bude součástí readeru. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (08.02.2016)

1)       16. 2. 2016 Úvodní hodina - hlavní pojmy a koncepty bezpečnostní politiky, chápání bezpečnosti v Německu, rizika a hrozby

 

Hellmann, Gunther (2007): Sicherheitspolitik, in: Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann und Reinhard Wolf (Hrsg.): Handbuch zur deutschen Außenpolitik (Wiesbaden :VS Verlag), S. 605-617 (hlavně 605-607)

 

Daase, Christopher (2010): Der erweiterte Sicherheitsbegriff. Working Paper 1 des Projekts Sicherheitskultur im Wandel,

http://www.sicherheitskultur.org/fileadmin/files/WorkingPapers/01-Daase.pdf

 

Jäger, Thomas (2015): Die Verzahnung von Sicherheitsgefahren, in: Handbuch Sicherheitsgefahren. Wiesbaden: Springer VS, 13-17.

 

2)       23. 2. 2016 Normativní základy a zájmy německé bezpečnostní politiky.

 

Staak, Michael (2914): Normative Grundlagen, Werte und Interessen deutscher Sicherheitspolitik, in: Böckenförde, Stephan- Gareis, Sven B. (2014): Deutsche Sicherheitspolitik. Opladen: UTB 2014, s. 53-83

 

3)       1.3. Instituce, kompetence a proces tvorby německé bezpečnostní politiky

 

Gareis, Sven B.(2014): Die Organisation der deutscher Sicherheitspolitik - Akteure, Kompetenzen, Verfahren und Perspektiven, in Böckenförde - Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik, op.cit., s. 89-112.

 

Veselá, Barbora (2011): Normativní a institucionální rámec tvorby německé zahraniční politiky, in: V. Handl (ed): Německo v čele Evropy? S. 119-134|, 153-163.  http://irel.jib.cz/prehledy-zdroju/knihy-umv

 

4)       8.3. Seminář

 

Výše uvedená četba

Dodatečná četba: Hellmann, Gunther (2013): Reflexive Sicherheitspolitk als Antihegemoniales Konzept: Deutschlands Sicherheit und seine Gewandelte Strategie.

http://www.fb03.uni-frankfurt.de/47830385/APUZ_2013_Anm_www.pdf

 

5)       15.3. SRN jako exportér vojenské bezpečnosti: Vojenská bezpečnost a rizika, německá vojenská politika a reforma Bundeswehru

 

Gareis, Sven B. (2014): Militärische Beiträge zur Sicherheit, in: Böckenförde - Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik, s. 115-143.

 

6)       22.3. Německo v NATO

 

Bredow, Wilfried (2015): Sicherheit, Sicherheitspolitik und Militär. Deutschland seit der Wiedervereinigung. Wiesbaden: Springer, 2015, s. 321-335.

 

Major, Claudia (2015): NATO´s Strategic Adaptation. Germany is backbone for the Aliance´s Military Reorganisation. SWP Berlin,

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2015C16_mjr.pdf

 

7)       29.3. Německo v  EU

 

Knelangen, Wilhelm (2014): Die Europäische Union und die deutsche Sicherheitspolitik, in Böckenförde - Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik, s. 289-316

 

8)       Nasazení Bundeswehru v zahraničí 

 

Mair, Stefan (2007): Kriterien für die Beteiligung an Militäreinsätzen, in: Mair, Stefan (2007), Auslandseinsätze der Bundeswehr. Leitfragen, Entscheidungsräume und Lehren. SWP Berlin, s. 11-19.  

 

Schröder,Arne (2014): Lessons Learned? German Security Policy and the War in Afghanistan. German Politics, 1-2/2014, s. 78-97.

 

9)       5.4. Vnitřní bezpečnost SRN - rizika, multilaterální a bilaterální instrumenty, boj proti terorismu, migrace a přeshraniční kriminalita

 

Möllers, Martin (2014): Innepolitische Dimensionen der Sicherheitspolitik, in Böckenförde - Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik, s. 149-187

 

10)   12.4. Migrace jako politický a bezpečnostní problém

 

Green, Simon (2013): Germany: A changing Country of Immigration, in German POlitics, 3/2013, s. 333-351.

 

Flüchtlingskrise in: Der Spiegel,

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html

 

11)   19.4. Energetická bezpečnost

 

Ehler, Tomáš: Energetická bezpečnost v rámci zahraniční politiky SRN - mezi bilateralismem a evropeizací. In Handl V. (2011): V. Handl (ed): Německo v čele Evropy?, s. 277-313.

 

Rozšíření: Westphal, Kirsten (2014): die Sicherheit der Energieversorgung- Herausvorderungen für die deutsche Außen - und Sicherheitspolitk, in Böckenförde - Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik,s. 199-212.

 

 

12)   26.4. Ochrana klimatu a environmentální bezpečnost

 

Dröge, Susanne (2014): Der Klimawandel und seine Folgen für die deutsche Sicherheitspolitil, in Böckenförde - Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik, s. 199- 214.

 

13)   3.5. Seminář k výše uvedeným textů a aktualitám v jednotlivých oblastech, vč. přípravy Weisbuch der Bundeswehr 2016

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK