PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Aktuální problémy západní Evropy - JMM680
Anglický název: Contemporary issues in Western Europe
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JMM373
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM373
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (08.02.2017)
Jednosemestrální kurs určený zejména studentům magisterské specializace Západoevropská studia. Jeho cílem je vést studenty k systematickému sledování aktuálního vývoje jednotlivých zemí západní Evropy a k jeho zasazení do regionálního kontextu. Seminář probíhá formou prezentací a diskusí, klade důraz na kritickou práci se zdroji informací a na schopnost obhajoby vlastní interpretace problémů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: VASKA (25.08.2009)

Studenti získají přehled o současném vývoji zemí západní Evropy i hlavních problémech regionu jako celku a procvičí svoje analytické a argumentační dovednosti.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.01.2018)

Informační zdroje:

Tištěná i elektronická zahraniční a česká média, odborné články (volební studie v časopise West European Politics), výstupy thinktanků (podle tématu).

Zadávané texty a handouty budou umístěny ve společné složce na Google disku FSV UK  


 

Metody výuky -
Poslední úprava: VASKA (25.08.2009)

seminář - ústní prezentace, diskuze

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.01.2018)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

 1. Pravidelná docházka (max. 1 neomluvená a 1 omluvená absence; vyšší počet absencí může být důvodem pro vyloučení z kurzu, snížení známky nebo dodatečné povinnosti) a aktivní účast na seminářích včetně jedné oponentury prezentace a jedné úvodní aktuality (20 % celkového hodnocení).
 2. Ústní prezentace v rozsahu 20 minut (faktografický úvod a prezentace vlastní analýzy problému) s handoutem (povinnost odevzdat vždy do úterý 24:00) a zadáním doplňující četby (odborný článek nebo textový či audiovizuální dokument, povinnost zadat vždy týden před prezentací) (40 % celkového hodnocení)
 3. Závěrečný test pokrývající zadanou četbu a látku probranou v seminářích (40 % celkového hodnocení)

 

Struktura seminářů:

 1. Úvodní aktualita, krátká diskuse moderovaná studentem
 2. Referát s oponenturou a diskusí moderovanou vedoucím semináře
 3. Doplňková témata a aktivity

 

Navržená témata prezentací v LS 2018:

 1. Země ZE a uprchlická krize: aktuální problémy a debaty
 2. Součaný vývoj a problémy eurozóny
 3. Země ZE a Rusko: aktuální problémy a debaty
 4. Země ZE ve válce proti IS: aktuální problémy a debaty
 5. Teroristické útoky v ZE, jejich ohlasy a důsledky
 6. Transatlantické vztahy v éře Donalda Trumpa 
 7. Země ZE a mezinárodní politická ekonomie/mezinárodní obchod
 8. Země ZE a Čína
 9. Británie na cestě k Brexitu
 10. Vývoj skotské otázky od referenda 2014
 11. Britská politická scéna po volbách 2017
 12. Hospodářská politika Emmanuela Macrona
 13. Konstelace na francouzské politické scéně po volbách 2017
 14. Fenomén Wilders a jeho efekt na nizozemskou politiku nebo nizozemské parlamentní volby 2017
 15. Nizozemská debata o Černém Petrovi (Zwarte Piet)
 16. Španělská politická scéna po volbách 2016
 17. Aktuální vývoj katalánské otázky
 18. Irská/portugalská cesta z hospodářské a finanční krize
 19. Aktuální problémy vlámsko-valonského soužití v Belgii
 20. Italské ústavní referendum 2016
 21. Italské parlamentní volby 2018
 22. Vybrané otázky aktuálního vývoje skandinávských zemí
 23. Parlamentní volby v Portugalsku 2015 a současná situace na portugalské politické scéně
 24. Parlamentní volby v Irsku 2016 a současná situace na irské politické scéně
 25. Současné debaty o energetice v zemích ZE
 26. Aktuální problémy integrace přistěhovaleckých komunit (empirická sonda do vybrané země)
 27. Současné demografické trendy v ZE
 28. Současné trendy ve vývoji sociálního státu v ZE (empirická sonda do vybrané země)
 29. Římskokatolická církev v éře papeže Františka (z perspektivy ZE)
 30. Současné problémy mediální scény v ZE (empirická sonda do vybrané země)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK