PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert - JMM636
Anglický název: German Literature in the 20th Century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JTM027, JMM082
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout [Alfred_Döblin]_Berlin_Alexanderplatz._Die_Geschi(Bookos.org).pdf Döblin: Berlin Alexanderplatz PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout [Alfred_Döblin]_Berlin_Alexanderplatz._Die_Geschi(Bookos.org).pdf Döblin: Berlin Alexanderplatz PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout A49D738A369845A49400A0F6EE680550_mat_kracauer_Ladenmxxdchen.pdf Kracauer. Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout A49D738A369845A49400A0F6EE680550_mat_kracauer_Ladenmxxdchen.pdf Kracauer. Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Beim Bau der Chinesischen Mauer.docx Kafka_Beim Bau PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Beim Bau der Chinesischen Mauer.docx Kafka_Beim Bau PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Benjamin_Kunstwerk.docx Benjamin_Kunstwerk PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Benjamin_Kunstwerk.docx Benjamin_Kunstwerk PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Brecht-Radio.pdf Brecht: Radio PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Brecht-Radio.pdf Brecht: Radio PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Das Unheimliche.docx Freud-Das Unheimliche PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Das Unheimliche.docx Freud-Das Unheimliche PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Georg Simmel_Grossstaedte.docx Simmel: Die Großstädte und das Geistesleben PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Georg Simmel_Grossstaedte.docx Simmel: Die Großstädte und das Geistesleben PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Hesse.pdf Hesse PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Hesse.pdf Hesse PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Chandos_Brief.docx Chandos-Brief PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Kracauer-Ornamnet-der-Masse.pdf Kracauer: Ornament der Masse PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Kracauer-Ornamnet-der-Masse.pdf Kracauer: Ornament der Masse PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout loos_ornament.pdf Loos: Ornament und Verbrechen PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout loos_ornament.pdf Loos: Ornament und Verbrechen PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Mach_Analyse.pdf Mach: Die Analyse der Empfindungen.... Auszug PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Mach_Analyse.pdf Mach: Die Analyse der Empfindungen.... Auszug PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Valentin034.JPG Valentin: Selbstbiographie PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (04.02.2016)
Kurz s podtitulem "Individualita a společnost v německy psané literatuře od moderny po 2. světovou válku" bude mapovat období tzv. klasické moderny, jakož i 30. let 20. století z hlediska literární reflexe vývoje společnosti a pohledu na jedince. Zaměříme se na taková témata jako je krize subjektu, krize jazyka, vliv filozofie Friedricha Nietzsche, psychoanalýzy Sigmunda Freuda i úvah Ernsta Macha a Georga Simmela. Dalšími otázkami, jimiž se kurz bude zabývat, jsou masová kultura a masová společnost, nová média, velkoměsta a kult zábavy - to vše v zrcadle krásné literatury a v literárních esejích. Zajímat nás bude zejména, jak se s těmito poměrně novými sociálními a kulturními jevy vypořádává jedinec, jak hledá své postavení a reaguje na svět kolem sebe a zda je jeho pozice vůbec udržitelná. Kurz bude ještě doplněn o pachematický ohled na poválečnou německy psanou literaturu, aby bylo zřejmé, jak se témata, které otevřela moderna dotýkají i naší doby, kultury a literatury a jak lze díky pochopení moderny lépe rozumět i současnému světu.
V kurzu budou diskutována díla následujícíh autorů: H. von Hoffmannsthal, H. Bahr, E. Barlach, G. Kaiser, A. Döblin, W. Benjamin, C. Valentin, H. Hesse, R. M. Rilke, K. Kraus či F. Kafka, ale i G. Grass, H. Böll, P. Süsskind nebo E. Jandl.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývoj v kultuře a myšlení, zvláště pak německojazyčné literatuře ve 20. století. Předmět se zaměřuje na období počátků moderny na fenomény jako je krize jazyka a subjektu, nová média a s tím související proměny kultury, ale poukazuje i na přesahy do kultury, zejména německé literatury 2. poloviny 20. a počátku 21. století

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (22.10.2015)

 

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 160 tiskových stran odborného textu (esejů) a 300 stran beletrie, a to vše v německém jazyce, a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu, dále přípravu referátu (15 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 30 tiskových stran a složení ústní zkoušky v rozsahu přípravné četby a přednášky. Seminář i přednáška se konají v německém jazyce.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (22.09.2013)

 

GRIMMINGER, Rolf, MURAŠOV, Jurij, STÜCKRATH, Jörn (Hg.). Literarische Moderne. Europäische Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Reinbek bei Hamburg:, 1995K

VIETTA, Silvio. Die literarische Moderne. Eine problemgeschichtliche Darstelung der deutschsprachigen Literatur von Hölderlin bis Thomas Bernhard. Stuttgart, 1992

PIECHOTTA, Hans Joachim, WUTHENOW, Ralph-Rainer, ROTHEMANN, Sabine (ed.). Die literarische Moderne in Europa. Opladen / Wiesbaden, 1994

WUNBERG, Gotthart (ed.). Die literarische Moderne. Dokumente zum Selbstverständnis der Literatur um die Jahrhundertwende. Frankfurt am Main, 1971

BORCHMEYER, Dieter, ŽMEGAČ, Viktor (ed.). Moderne Literatur in Grudnbegriffen. Frankfurt am Main, 1987

BECKER, Sabina, KIESEL, Helmuth, KRAUSE, Robert. Literarische Moderne: Begriff und Phänomen. Berlin, 2007.

KRACAUER, Siegfried. Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt am Main, 1977

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (24.10.2019)

Výuka probíhá formou kombinace přednášky zaměřené na popsání základních fenoménů moderní a současné kultury a semináře, v němž je kladen důraz na diskusi o primárních literárních textech (které studenti čtou a interpretují v rámci domácí přípravy a jejich vztah k probíraným obecným tématům a dále na samostatnou práci studentů ve smyslu jejich písemných prací opřených o primární i sekundární literaturu a závěrečné ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (03.10.2014)

 

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 160 tiskových stran odborného textu (esejů) a 300 stran beletrie, a to vše v německém jazyce, aktivní účast na diskuzi, dále přípravu referátu (15 minut) na zadané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 30 tiskových stran a složení ústní zkoušky v rozsahu přípravné četby, přednášek a seminářů za použití čtených textů.

 Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

 účast na semináři: 8

 účast na přednášce 8

 přípravná četba odborná 40

 přípravná četba beletrie 23

 referát 20

 ústní zkouška 1

 celkem 100

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (08.11.2018)

Programm des Kurses:

Programm des Kurses:

1. 1.10. Moderne - Einführung in die Problematik.

Seminar: Manifest der freien Vereinigung Durch, Manifest der tschechischen Moderne.

2. 8.10. Sprachkrise und Subjektkrise.

Seminar: Hofmannsthal: Chandos-Brief, Dada, Kraus, Karl: Die letzten Tage der Menschheit (Auszug), Hesse, Hermann: Kurzgefasster Lebenslauf.

3. 15.10.  Moderne und die deutsche Frühromantik. Fragment und die Komunikationskrise.
Seminar: Kafka, Franz: Beim Bau der chinesischen Mauer.

4. 22.10. Psychoanalyse und die Moderne.

Seminar: Freud, Siegmund: Das Unheimliche


5. 29
.10. Massen und ihre Reflexion in der Literatur.

Seminar: , Tucholsky, Kurt: Masse Mensch., Kracauer, Siegfried:  Das Ornament der Masse

6. 5.11.  abgefallen wegen Krankheit.

 

7. 12.11  Die Großstadt in der Literatur

Seminar: Simmel, Georg: Die Großstädte und das Geistesleben, Heym, Georg: Die Stadt, Tucholsky, Kurt: Augen in der Großstadt.

 

 8. 19. 11.      Veränderungen der medialen Situation - Auraverlust der Kunst, neue Medien, Anfänge des Films und die Reaktion der Literatur    

Seminar: Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Döblin, Alfred: Berliner Programm

 

9. 26.11. neue Medien: Radio - und Film-Debatte
Seminar:Kaiser, Georg: Lebenslauf am Mikrophon, Brecht, Bertold: Radio-Texte, Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz - das 1. Buch (das filmische Schreiben).

 

10.3. 12. Photographie in der deutschsprachigen Literatur der 2. Hälfte des 20. Jhs - Dokumente und Wahrheit? Einige Beispiele: Ransmayr, Böll, Wallraff, Grass, Brussig, Vertlib

Seminar: Sebald: Austerlitz (S. 1-50), Brussig: Wie es leuchtet  (Auszug)

 

11. 10. 12. Ausblick: Echos der Moderne in der Nachkriegszeit: Ende der Fiktion (Hildesheimer, Andersch), Sprachkrise nach Auschwitz (Adorno Sebald, Enzrnsberger, Celan).

Seminar: Celan: Die Todesfuge

 12. 17. 12.Literatur im Film der 2. Hälfte des 20. Jhs  - einige Beispiele. Böll, Grass, Süsskind, bzw. Brussig

Seminar: Filme: Die Blechtrommel, Das Parfüm, Die verlorene Ehre der Katharina Blum

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK