PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
The US and Europe after the Cold War - JMM593
Anglický název: The US and Europe after the Cold War
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ANDELP (23.09.2013)
Předmět seznámí studenty s klíčovými body americké bezpečnostní politiky v Evropě. Seznámí studenty s významem USA a NATO pro Evropu v době studené války a především v době po jejím skončení. Dále seznámí studenty se základními funkcemi demokratického státu při obraně země. Představí i nové bezpečnostní hrozby post-bipolárního světa.

Literatura -
Poslední úprava: ANDELP (23.09.2013)

Sun Tzu,  The Art of War, libovolné vydání.

 Nicoló Machiavelli, Prince (Vladař), libovolné vydání.

 Carl von Clausewitz, On War (O válce), libovolné vydání.

 Brzezinski Zbigniew, The Great Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, New York, 1997.

 Kissinger Henry A., Diplomacy, New York 1995.

 Kennedy P., The Rise and Fall of the Great Powers, New York 1989.

 Ústava ČR, Ústava USA, Charta NATO, základní bezpečnostní dokumenty ČR, USA, NATO.

 A History of NATO, Basingstoke, Palgrave 2001.

 Asmus, Ronald D.  Opening NATO’s Door: How the Alliance Remade Itself for a New Era.

New York : Columbia University Press, 2002.

 Clinton, William J. National Security Strategy of Engagement and Enlargement 1995-1996.  Dulles, Virginia : Potomac Books, Inc., 1995.

 Goldgeier, James M. Not Whether but When: The U.S. Decision to Enlarge NATO. Washington : Brookings Institution, 1999.

 Solomon, Gerald B. The NATO Enlargement Debate 1990-1997. Blessings of Liberty :  Praeger Press, 1998.

 Simon, Jeffrey (ed.). NATO Enlargement. Washington D.C. : National Defense University Fort McNair, 2nd edition, 1997.

 Art, Robert J. Why Western Europe Needs the United States and NATO. Political Science Quarterly, 1996,  vol.111,  No 1.

 Eyal, Jonathan.  NATO’s Enlargement: Anatomy of a Decision. International Affairs, October 1997, vol. 73, No. 4.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: ANDELP (23.09.2013)

Účast  na přednáškách a aktivní participace v diskusích (10% hodnocení). Vypracování seminární práce v rozsahu cca 10 normostran na jedno z níže vyčtených témat (40% hodnocení). Odevzdání 2-3 menších úvah na podkladě doporučené četby, zadaných v průběhu kurzu (30% hodnocení). Kurz bude ukončen zkouškou (20% hodnocení).

Student musí rovněž dodržovat hlavní zásady publikační etiky a odlišit jasně vlastní a převzaté myšlenky, postřehy a fakta. Začátek a konec každé citace musí být řádně vyznačen uvozovkami a odkazem na zdroj. Údaj o zdroji musí obsahovat jméno autora, název díla (článku nabo periodika), rok vydání a stranu z níž je citováno, nebo na níž je odkazováno. U internetových zdrojů je nutné v odkazu uvést úplný link, na němž text lze dohledat a datum návštěvy stránky.
V případě nedodržení těchto zásad bude práce považována za plagiát a předána Disciplinární komisi FSV UK.

Sylabus -
Poslední úprava: ANDELP (23.09.2013)

Požadavky :

Účast na přednáškách a aktivní participace v diskusích (10% hodnocení). Vypracování seminární práce v rozsahu cca 10 normostran na jedno z níže vyčtených témat (40% hodnocení). Odevzdání 2-3 menších úvah na podkladě doporučené četby, zadaných v průběhu kurzu (30% hodnocení). Kurz bude ukončen zkouškou (20% hodnocení).

Student musí rovněž dodržovat hlavní zásady publikační etiky a odlišit jasně vlastní a převzaté myšlenky, postřehy a fakta. Začátek a konec každé citace musí být řádně vyznačen uvozovkami a odkazem na zdroj. Údaj o zdroji musí obsahovat jméno autora, název díla (článku nabo periodika), rok vydání a stranu z níž je citováno, nebo na níž je odkazováno. U internetových zdrojů je nutné v odkazu uvést úplný link, na němž text lze dohledat a datum návštěvy stránky.
V případě nedodržení těchto zásad bude práce považována za plagiát a předána Disciplinární komisi FSV UK.

Anotace:

Předmět seznámí studenty s klíčovými body americké bezpečnostní politiky v Evropě. Seznámí studenty s významem USA a NATO pro Evropu v době studené války a především v době po jejím skončení. Dále seznámí studenty se základními funkcemi demokratického státu při obraně země. Představí i nové bezpečnostní hrozby post-bipolárního světa.

Program:

1. Studená válka

2. Principy odstrašování - zbraně hromadného ničení - strategické útočné zbraně

3. SDI - strategické obranné zbraně a strategická rovnováha sil

4. Vojenské aliance ve studené válce

5. Význam USA pro Evropu v období studené války - Transatlantický bezpečnostní prostor

6. Konec studené války

7. Nová bezpečnostní architektura pro Evropu- hledání bezpečnostních garancí pro stř.a vých. Evropu

8. Problematika reformy NATO

9. Rozšíření NATO - Transformace aliance

10. NATO a Rusko

11. Funkce a význam NATO

12. Staré a nové NATO - Na cestě k dokonalé asymetrii?

13. Role USA v Evropě po skončení studené války

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK