PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Sociálně politický vývoj Skotska, Walesu a Severního Irska po roce 1945 - JMM585
Anglický název: Social and political development of Scotland, Wales and Northern Ireland since 1945
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (14.02.2015)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

 

 1. referát v délce 15-20 minut (30 bodů z celkového hodnocení)
 2. seminární práce v rozsahu 2 500 slov včetně její ústní obhajoby (70 bodů z celkového hodnocení)

 

Hodnocení:

 

 • Výborně                     100 - 85 bodů
 • Velmi dobře                 70 - 84 bodů
 • Dobře                         55 - 69 bodů
Literatura
Poslední úprava: KASAKOVZ (18.02.2013)

Bogdanor, V.: Devolution in the United Kingdom, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Bromley, C. [et al.] (eds): Has devolution delivered?, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2006.

Brown, A., McCrone, D. and Paterson, L.: Politics and Society in Scotland, Macmillan Press Ltd, 1998, 2nd edition.

Deacon, R.: Devolution in Britain today, Manchester University Press, Manchester, 2006

Evans, J.G.: Devolution in Wales: claims and responses, 1937-1979, University of Wales Press, Cardiff, 2006.

Farren, S. and Mulvihill, R. F.: Paths to a Settlement in Northern Ireland, Smythe, Gerrards Cross, 2000.

Harvie, Ch.: Scotland: a short history, Oxford University Press, Oxford, 2002.

Hazell, R. (ed.): The state and the nations: the first year of devolution in the United Kingdom, Bowling Green, OH : Imprint Academic, Thoverton, 2000.

Hazell, R. (ed.): The state of the nations 2003: the 3rd year of devolution in UK, Imprint Academic, Charlottesville, 2003.

Hazell, R. a Rawlings, R. (eds): Devolution, law making and the constitution, Imprint Academic, Charlottesville, 2005.

Hutchison, I.G.C.: Scottish politics in the twentieth century, Palgrave, Houndmills, 2001

Jones, J. B. and Balsom, D. (eds): The Road to the National Assembly for Wales, University of Wales Press, Cardiff, 2000.

Keating, M.: The government of Scotland : public policy making after devolution, EUP, Edinburgh, 2005.

Knox, C.: Devolution and Governance of Northern Ireland, Manchester University Press, Manchester, 2010.

Loughlin, J.: The Ulster Question Since 1945, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2004.

Lynch, P.: SNP : the History of the Scottish National Party, Welsh Academic Press, Cardiff, 2002.

McAllister, L.: Plaid Cymru: the emergence of political party, Seren, Bridgend, 2001.

McGarry, J. and O´Leary, B.: The Northern Ireland Conflict: Consociational Engagements, OUP, Oxford, 2004.

Mitchell, J.: Constitutional conventions and the scottish national movement : origins, agendas and outcomes, University of Strathclyde, Glasgow, 1991.

Mitchell, J.: Governing Scotland: the invention of administrative devolution, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2003.

Murkens, J.E., Jones, P. and Keating, M.: Scottish independence: a practical guide, EUP, Edinburgh, 2002.

Rovná, L.: Kdo vládne Británii, nakl. SLON, Praha, 2004.

Stewart, D., The path to devolution and change: a political history of Scotland under Margaret Thatcher, Tauris Academic Studies, London, 2009.

Tonge, J.: The New Northern Irish Politics?, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2004.

Trench, A. (ed.): The State of the Nations 2001: the second year of devolution in the United Kingdom, Imprint Academic, Thorverton, 2001.

Trench, A. (ed.): Has devolution made a difference?: the state of the nations 2004, Imprint Academic, Exeter, 2004.

Trench, A. (ed.): The dynamics of devolution: the state of the nations 2005, Imprint Academic, Charlottesville, 2005.

Trench, A. (ed.): The State of the Nations 2001: the second year of devolution in the United Kingdom, Imprint Academic, Thorverton, 2001.

Trench, A. (ed.): The State of the Nations 2008, Imprint Academic, Charlottesville, 2008.

Welsh, F.: The four nations : a history of the United Kingdom, HarperCollins, London, 2003.

+ další četba v Moodles

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (14.02.2015)

Program:

 

 1. Úvodní hodina, historický diskurz, vysvětlení základních pojmů
 2. Vývoj emancipačních snah ve Skotsku a Walesu od roku 1945 do referenda 1979
 3. Devoluce v Severním Irsku 1945-1972, Krvavá neděle a obnovení přímé vlády Londýna
 4. Konzervativní vláda 1979-1997 a její vnímání ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku
 5. Referenda 1997 a 1998 - devoluce v praxi, Velkopáteční dohoda
 6. Volební systém ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku, volby
 7. Politické strany ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku
 8. Meziinstitucionální vztahy
 9. Evropská unie - působení Skotska, Walesu a Severního Irska na evropské úrovni, spolupráce s ostatními regiony
 10. Ekonomika a sociální otázky ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku
 11. Nacionalisté u moci - změna ve fungování autonomních institucí? Dohoda ze St. Andrews, referendum ve Walesu a Skotsku
 12. Aktuální problémy keltského okraje
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK