PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Velké debaty evropské integrace - JMM584
Anglický název: Grand Debates of European Integration
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM525
Záměnnost : JMM525
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (01.02.2019)
Povinný jednosemestrální kurz určený studentům magisterského oboru Evropská studia. Zaměřuje se na klíčová témata diskutovaná v rámci evropského integračního procesu v patřičném kontextu. Skládá se ze přednášek a navazujících seminářů věnovaných vybraným tématům. Součástí semináře je prezentace vlastní analýzy problému, kritický rozbor cizí analýzy a obhajoba vlastního názoru.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (31.01.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s důležitými horizontálními tématy evropské integrační debaty.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (31.01.2019)

Obecná literatura:
Eilstrup-Sangiovanni, Mette (2006) Debates on European Integration. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

+ další specifická literatura k jednotlivým tématům viz Moodle

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (31.01.2019)

 

 • referát: max. +40 bodů
 • oponentura: max. +10 bodů
 • zkouška: max. +50 bodů (sit-in esej, 60 minut, cca 400 slov)
 • z každé části je třeba získat minimálně 40% bodů
 • bonus za aktivitu v semestru: max. +10 bodů (dle rozhodnutí vedoucího semináře na závěr semestru)
 • neodevzdání týdenního úkolu v termínu: -5 bodů za každých započatých 24h (jeden neodevzdaný úkol bez penalizace)
 • neúčast na semináři: -10 bodů (jedna neomluvená a jedna předem omluvená neúčast bez penalizace)
 • pozdní nahrání handoutu do Moodle: -5 bodů za každých započatých 24h
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (31.01.2019)

Témata:

 1. Hranice Evropy
 2. Evropská integrace a otázka suverenity
 3. Vícerychlostní Evropa
 4. Imigrace a multikulturalismus
 5. Občanství a demokratický deficit
 6. Evropský sociální model
 7. Role USA v evropské integraci
 8. Rovné příležitosti a diskriminace
 9. Euroskepticismus
 10. Evropské politické strany
 11. Austerity

Bodové hodnocení:

 • A: 100-91 bodů
 • B: 90-81 bodů
 • C: 80-71 bodů
 • D: 70-61 bodů
 • E: 60-51 bodů
 • F: <51 bodů

Bodové zisky a ztráty:

 • referát: max. +40 bodů
 • oponentura: max. +10 bodů
 • zkouška: max. +50 bodů (sit-in esej, 60 minut, cca 400 slov)
 • z každé části je třeba získat minimálně 40% bodů
 • bonus za aktivitu v semestru: max. +10 bodů (dle rozhodnutí vedoucího semináře na závěr semestru)
 • neodevzdání týdenního úkolu v termínu: -5 bodů za každých započatých 24h (jeden neodevzdaný úkol bez penalizace)
 • neúčast na semináři: -10 bodů (jedna neomluvená a jedna předem omluvená neúčast bez penalizace)
 • pozdní nahrání handoutu do Moodle: -5 bodů za každých započatých 24h
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (31.01.2019)

Studenti by měli mít základní znalosti institucionálního a právního uspořádání Evropské unie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK