PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Evropská energetická politika a energetická bezpečnost EU - JMM583
Anglický název: EU energy policy and energy security
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Fischer
Vyučující: Mgr. Jan Fischer
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Náměty_seminární_práce_2018-19.pdf Náměty seminárních prací Mgr. Jan Fischer
stáhnout Sylabus_Energetika_2014-15.pdf Sylabus ZS 2014/2015 Mgr. Jan Fischer
stáhnout Sylabus_kurz_Energetika_2018-19.pdf Sylabus ZS 2018/2019 Mgr. Jan Fischer
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Fischer (11.09.2018)

Cílem tohoto jednosemestrálního kurzu určeného pro posluchače magisterských oborů je uvést studenty do problematiky (evropské) energetiky v ekonomickém, geopolitickém, legislativním ale i environmentálním kontextu. Poukázat na bezpečnostní a ekonomické aspekty energetické politiky zemí Evropské unie v kontextu globálního obchodu s klíčovými energetickými komoditami, ochrany klimatu a konkurenceschopnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Fischer (12.09.2018)

Požadavky kurzu:

Aktivní přístup posluchače, pravidelná docházka, pracovní výstupy v průběhu roku.

Zakončení kurzu: (vždy dvě z níže uvedených možností dle výběru studenta)

 • Seminární práce
 • ústní klasifikovaný zápočet
 • publikační činnost
 • prezentace příkladu energetických úspor - (povinný požadavek pro zakončení kurzu)
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Fischer (12.09.2018)

Cílem kurzu je uvést studenty komplexní problematiky energetiky v ekonomickém, geopolitickém, legislativním a enviromentálním kontextu.

Obsah přednášek:

 • Energetická politika EU a vytváření jednotného energetického trhu, základní energetická legislativa a institucionální zakotvení energetické politiky.
 • Evropské energetické priority v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí CO2.
 • Liberalizace energetického sektoru, rozvojový potenciál v jednotlivých regionech a energetická závislost EU.
 • Evropská energetická charta.
 • Energetika jako bezpečnostní otázka.
 • Zemní plyn a vztahy.
 • Tranzitní cesty ropy a plynu do EU – jejich majetková struktura, ekonomika provozu, výstavba.
 • Ruská federace a její energetická politika jako nástroj zahraniční politiky.
 • Energetika jako business, příklady lobbingu na instituce EU.
 • EU jako energetická velmoc? Komparace energetických politik EU, USA a dalších zemí.
 • Státní energetická a surovinová koncepce, cenová tvorba regulovaných složek v distribuci a přenosu elektřiny a plynu.
 • Principy trhu s plynem a elektřinou
 • Ekonomika a řízení energetických procesů

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK