PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy - JMM505
Anglický název: Modern History of East Central and South Eastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Neslučitelnost : JMB013
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)
Kurs se zabývá procesy modernizace, formování moderních národů a vztahy států ve středovýchodní a jihovýchodní
Evropě . Věnuje pozornost sovětizaci po druhé světové válce, historii zemí sovětského bloku až po jeho rozpad bloku a
konec komunistických režimů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (29.10.2019)

Cílem předmětu je vysvětlit  základní tendence vývoje zemí a národů regionu středovýchodní a jihovýchodní Evropy od konce 18. století do konce komunistického systému, rozpadu sovětského bloku stejně jako základní problémy období postkomunistické transformace a zapojení zemí regionu do nových nadnárodních struktur NATO a EU.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

V polovině semestru je vypsán midterm, termín a podrobnosti jsou zveřejněny během zápisového období. Zk se skládá z testu a eseje. K bodovému hodnocení testu se přičítají body získané při midtermu. Finální bodové honocení Viz 

 https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018. Studenti mag. cyklu získávají zápočet.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (30.10.2019)

Povinná literatura:

 Pavel Hradečný, Ladislav Hladký, Dějiny Albánie. Praha 2008, s. 199-592.

Pavel Hradečný a kol., Dějiny Řecka. Praha 1998, s. 261-391.

Eino Jutikkala, Kauko Pirinen, Dějiny Finska. Praha 2001, s. 130-307.

László Kontler, Dějiny Maďarska. Praha 2001, s. 173-425.

Dušan Kováč, Dějiny Slovenska. Praha 1998, s. 75-338.

Jan Křen, Dvě století střední Evropy. Praha 2005

Jan Rychlík, Dějiny Bulharska. Praha 2000, s. 165-379.

Miroslav Šesták a kol., Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1198, s. 181-663.

Luboš Švec a kol., Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996, s. 103-2

 Kurt Treptow, Dějiny Rumunska. Praha 2000, s. 129-394.

J.Vykoukal - B. Litera - M. Tejchman, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000 

J. Rychlík a kol., Mezi Vídní a Cařihradem. Utváření balkánských národů. Praha 2009.

 

    Pokračovat


 

Atlasy:

R. a B. Crampton, Atlas of Eastern Europe in the Twentieth Century, London 1997

Magocsi, Paul R., Historical atlas of Central Europe. Seattle 2002

F.Honzák, M. Pečenka, F. Stellner, J. Vlčková, Evropa v proměnách století. Praha 1997. 

J. Křen, Dvě století střední Evropy, Praha 2005

Doporučená literatura: 
Autoritäre Regime in Ostmittel- und Südeuropa 1919-1944 (hrsg. E. Oberländer), Padeborn 2001 
I. Berend - G. Ránki, East Central Europe in the 19th and 20th Centuries, Budapest 1977 
M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních národů, Praha 2009.

M. Horch, V národním zájmu : požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století v komparativní perspektivě, Praha 1999.
Z. Sládek, Pozycja międzynarodowa, koncepcje polityki zagranicznej i dyplomacja państw Europy Środkowej i Połuniowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1981. 
P. Wandycz, Cena wolności, Krakow 1995 (též ang. verze Price of Freedom, česky Cena svobody). 
The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century (ed.J. Held), New York 1991 
J. Rotschild, East Central Europe Between the Two World Wars, Seattle 1974 

Práce k jednotlivým národním dějinám: 
Estonsko, Litva, Lotyšsko: 
J. Hiden - P. Salmon, The Baltic Nations and the Europe, London 1991 
Die baltischen Staaten (ed.B.Meissner), 2. vyd., Kőln 1991 
L. Švec, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996 
Polsko:

J. Friedl a kol., Dějiny Polska, Praha 2017, s.310-560.
A. Paczkowski, Půlstoletí polských dějin, 1939-1989, Praha 1999 
J.Topolski, Historia Polski, Warszawa 1993 
N.Davis, God's Playground. A History of Poland II (1792-1980). Oxford 1981 
Maďarsko: 
J.K.Hoensch, Geschichte Ungarns, Stuttgart 1984 (angl. překlad 1987) 
R. Pražák, Dějiny Maďarska, Brno 1993 
Dějiny Maďarska, Praha 2000 
Jugoslávie: 
Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998 
Bulharsko: 
J. Rychlík, Dějiny Bulharska, Praha 2000 
Rumunsko: 
C. Giurescu, Geschichte Rumäniens, Bucuresti 1980 
Dějiny Rumunska (ed. K. W. Treptow), Praha 2000 
Albánie
P.Hradečný - L.Hladký a kol., Dějiny Albánie,Praha 2008
Dějiny Balkánu, Praha 1996 
Z. Zeman, Vzestup a pád komunistické Evropy, Praha 1998 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (29.10.2019)

1. Region a jeho definice

2.-4. Ruské západní okrajiny a národotvorné procesy

5.-7. Národotvorné procesy na Balkáně

8. První světová válka

9. Vznik versaillského systému 

10. Hlavní zahraničněpolitické problémy východoevropských zemí, alianční systém 
11.-14. Vnitropolitické poměry východoevropských států 
15. Eroze versaillského systému a druhá světová válka 
16. Sovětizace

17. Stalinismus

18. Krize systému a neostalinská stabilizace

19. Perestrojka a rozpad sovětského bloku

20.-23. Vnitropolitický vývoj socialistických států

24. Specifika Jugoslávie a její rozpad

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK