PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Moderní dějiny Ruska - JMM503
Anglický název: Modern History of Russia
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Neslučitelnost : JMB011
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Opora pro studenty - Moderní dějiny Ruska 2013.xls Opora Moderní dějiny Ruska 2013 PhDr. Marek Pečenka
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (09.02.2019)
Kurs se zabývá dějinami Ruska a SSSR v 19. a 20. století s cílem seznámit studenty s hlavními událostmi, osobnostmi a trendy v kontextu světových dějin.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (18.02.2019)

Předmět poskytne studentům informace o hlavních trendech v moderních ruských dějinách tak, aby je dokázali využít v dalším studiu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (18.02.2019)

9. století
Riasanovsky, N. V., A History of Russia, New York 1993, Part V. - Imperial Russia
(Alternativně, ale zahrnuje jen část problematiky, Vernadsky, G., A History of Russia, různá vydání, kap. 6.-13.; Suttý, M., Přehled dějin SSSR, Praha 1964-67, 1. díl, 2. díl do s. 217) 
Seton-Watson, H., The Russian Empire, 1801-1917, London 1967 
Chew, A. F., An Atlas of Russian History, New Haven-London 1970 

20. století
J. Vykoukal - B. Litera - M. Tejchman, Východ. Sovětský blok v letech 1944 - 1991. Praha 2000.

B. Litera, "Druhá revoluce". Stalinská rtekonstrukce v Sovětském svazu 1928-1934, Praha 2013.

M. Reiman-B. Litera, Od revoluce a občanské války ke statutu velmoci. Hlavní trendy vývoje Ruska a Sovětského svazu v první polovině 20. let, Slovanský přehled, roč. XCV, 2009, s. 501-513.

B.Litera, Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945, Praha 2015.

M. Pečenka-B. Litera, Dějiny Ruska v datech, Praha, Dokořán 2011

 

 Doporučená (výběr z kapitol): M. Reiman a kolektiv, Zrod velmoci. Dějiny sovětského svazu 1917-1945, Praha 2013;

K. Durman, Útěk od praporů, Kreml a krize impéria 1964 - 1991, Praha, 1998.

K. Durman, Popely ještě žhavé. I. a II. díl. Praha, 2004 a 2009.

M. Reiman, O komunistickém totalitarismu a o tom co s tím souvisí, Praha 2000.

The Cambridge History of Russia, ed. Ronald G. Sunny, vol. III: The Twentieth Century, Cambridge 2006.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (18.02.2019)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (04.02.2019)

Zkouška se skládá ze dvou částí. Znalostní test tvoří 70% hodnocení, lze ho z části absolvovat v midtermu (starší dějiny) a výsledek si potom nechat započítat k druhé části (novější dějiny) znalostního testu v prvním pokusu o složení zkoušky. Tuto možnost lze využít pouze při prvním pokusu, v každém dalším již student píše znalostní test celý (z kompletní vyložené látky).

30% zkoušky představuje aktivní účast v hodině.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK