PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů - JMM458
Anglický název: Cultural and Political reflection of the Armed Conflicts
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Čížek, Ph.D.
PhDr. Petr Novák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Čížek, Ph.D.
PhDr. Petr Novák, Ph.D.
Soubory Komentář
stáhnout Sylaby.pdf Sylaby
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Čížek, Ph.D. (26.10.2017)

Předmět vychází z předpokladu, že konflikt nekončí uzavřením, míru ale pokračuje dále v hlavách lidí. Války jsou i důležitou součástí historického vědomí (i povědomí) všech evropských národů. Reflexe konfliktů je samozřejmě také využívána a zneužívána politiky. Z jejich odkazů jsou čerpány příklady k následování i k výzvy odčinění porážky. Do služeb politiky se v tomto případě zapojují i umělci.
Polovina výuky probíhá v Jinonicích, druhá polovina v rámci exkurzí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Čížek, Ph.D. (13.02.2012)

Doporučená literatura:

M. Agulhon, De Gaulle: dějiny, symbol, mýtus, Praha, 2005
Armáda a národ, eds. J. Malypetr, F. Soukup, J. Kapras, Praha 1938
Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, eds. J. Rak, M. Veselý, Ústí nad Labem 2004
J. Aulich, Válečné plakáty, Praha 2009
S. A. Auský, Vojska generála Vlasova v Čechách, Praha 2005
P. Bělina - J. Fučík, Válka 1866, Praha 2005
N. Fergusson, Nešťastná válka, Praha, 2004
J. Fučík, Osmadvacátníci, Praha 2006
J. Fučík, Generál Podhájský, Praha 2009
J. Galandauer, 2. 7. 1917. Bitva u Zborova. Česká legenda, Praha 2002
P. Havel - A. Romaňák, Maršál Radecký. Vojevůdce pěti císařů, Praha - Litomyšl 2000
D. Kamaz, Válka ve Vietnamu, Olomouc, 1997
A. Klimek, P. Hofman, Vítěz, který prohrál - generál Radola Gajda, 1995
Kol., 1812 god - Borodinskaja panorana, Moskva 1985
Kol., Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918, Praha 2003
Kol., Plakaty vojny i pobědy 1941-1945, Moskva 2005
M. Koldínská - I. Šedivý, Válka a armáda v českých dějinách, Praha 2008
J. Marek, Háchovi melody boys, Cheb 2003
S. Morrell, Viděl jsem ukřižování, Brno 2003
Musen an die Front! Schrifsteller und Künstler im Dienst der k. u. k. Kriegspropaganda 1914 - 1918, München 2003
Napoleonské války a České země, eds. I. Šedivý, P. Bělina, J. Vilím, J. Vlk, Praha 2001
Napoleonské války a historická paměť, eds: L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř, Brno 2005
Národ legiím, Praha 1920/1921
I. Šedivý, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2001
J. F. Šiška, Bojiště Afghánistán, Cheb, 2004
M. Švankmajer, Čechy na sklonku napoleonských válek 1810-1815, Praha 2004
Vojenská hudba v kultuře a historii Českých zemí, ed. J. Bajgarová, Praha 2007
H. Weigel - W. Lukan - M. D. Peyfuss, Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoss ein Franzos. Literarische und graphische Propaganda in Deutschland und Österreich 1914-1918, Wien 1983
D. Welch, Germany, Propaganda And Total War 1914-1918, New Brunswick 2000
Wo sind sie geblieben? Kriegerdenkmäler und Gefallenenehrung in Österreich, Wien 1992

Speciální tituly k jednotlivým seminářům budou zadávány individuálně dle referátů, které jsou předpokladem k závěrečné klasifikaci.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Čížek, Ph.D. (13.02.2012)

Témata se budou zabývat novodobou reflexí níže uvedených konfliktů a událostí a jejími proměnami:

Chronologické řazení:
1) Francouzská revoluce a napoleonské války
2) Revoluce 19. století a války za národní sjednocení
3) Protiválečná hnutí a antimilitarismus
4) První světová válka
5) Druhá světová válka
6) Regionální konflikty jako součást studené války
7) Boj proti terorismu

Průřezové okruhy:
8) Válečné pomníky
9) Výtvarné umění, literatura, film, hudba
10) Propaganda
11) Festivity (jubilea, přehlídky, ...)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK