PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie - JMM449
Anglický název: Internal and external security policy of the European Union
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (17.02.2017)
Kurz má za cíl přiblížit studentům různé oblasti bezpečnostní politiky Evropské unie a jejich vliv na zajištění bezpečnosti Evropě. Pozornost bude věnována nejen strukturálním charakteristikám různých politik, ale také jejich společným nebo naopak rozdílným prvkům. Po absolvování kurzu budou mít studenti přehled o způsobech a problémech zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti na evropské úrovni.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (17.02.2017)

Cílem předmětu je seznámit studenty s bezpečnostními politikami Evropské unie, jejich institucemi, specifiky a problémovými body.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (17.02.2017)

Povinná literatura:

Howorth, Jolyon, 2007, Security and defence policy in the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Guild, Elspeth a Geyer, Florian (eds.), 2008, Security versus justice?: police and judicial cooperation in the European Union. Aldershot: Ashgate.

Šlosarčík, Ivo, 2010, Politický a právní rámec evropské integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR. ((pouze kapitola XI Evropská spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti)

a další literatura v Moodle.

 

Doporučená literatura:

Reichard, Martin, 2006, The EU-NATO relationship: a legal and political perspective. Aldershot: Ashgate.

Smith, Michael E., 2003, Europe's foreign and security policy: the institutionalization of cooperation. Cambridge: Cambridge University Press.

Gordon, Philip H. and Shapiro, Jeremy, 2004, Allies at war: America, Europe, and the crisis over Iraq. New York: McGraw-Hill.

Balzacq, Thierry and Carrera, Sergio, 2006, Security versus freedom?: a challenge for Europe's future. Aldershot: Ashgate.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (03.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (04.02.2018)

Pro absolvování předmětu je zapotřebí získat alespoň 50% bodů z každé aktivity.

•    dva testy - mid-term a závěrečný (40 bodů)
•    esej v Moodle - jeden celý den (4-6 NS) (60 bodů)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (26.09.2011)

Probíraná témata:

1) Klíčové body vývoje druhého a třetího pilíře

2) Strukturální otázky - instituce, právo, politika - strukturální vlastnosti a institucionální zabezpečení regulace vnější a vnitřní bezpečnosti: pilířové odlišnosti, transplantace institucí a možná budoucí řešení

3) SZBP/SBOP - vývoj, význam, operace

4) Vnitřní bezpečnost EU - terorismus, kontrola hranic, migrace a azyl

5) Energetická bezpečnost EU

6) Multilateralismus a Evropská unie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK