PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Ekonomika a politika v Japonsku po druhé světové válce - JMM410
Anglický název: Japanese Economic and Political Development after World War II
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2015
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: SYKORA (26.03.2012)

M. Collcutt, M. Jansen, I. Kumakura (1997). Svět Japonska: Kulturní atlas. Praha: Knižní klub

V. Dvořáková (2008): Komparace politických systémů I.: Základní modely demokratických systémů. Praha: VŠE

J. Hendry (2003). Understanding Japanese Society. London: Routledge

G. Hook a kol. (2005). Japan's international relations: Politics, economics and security. London: Routledge

E. O. Reischauer, A. Craig (2009). Dějiny Japonska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny

J. Sýkora. "Japonsko za Abeho vlády: Další ztracený rok". Mezinárodní politika, 2007, 31, 11

J. Sýkora. "Japonská bezpečnostní politika na prahu nového tisíciletí: Zdroj stability či nová hrozba?". In: L. Lupták (2007). Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia: 2006 - 2007. Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

J. Sýkora. "Koizumiho divadlo roku 2005 aneb historické drama o třech dějstvích". Mezinárodní politika, 2006, 30, 3

J. Sýkora. "Politická kultura v dnešním Japonsku: Blýskání na lepší časy v nedohlednu". Mezinárodní politika, 2003, 27, 5

K. Togo (2005). Japan's foreign policy, 1945-2003. Leiden: Brill

K. van Wolferen (1989). The Enigma of Japanese Power.  Knopf 1989

Seznam další doporučenou literatury k jednotlivým tématům získají posluchači na jednotlivých přednáškách

Sylabus
Poslední úprava: SYKORA (26.03.2012)

Sylabus

 

1. Základní charakteristiky japonské společnosti - teoretický úvod ke studiu

2. Politické hodnoty a politická kultura v současném Japonsku

3. Zdroje politické moci v moderním Japonsku - teoretická východiska

4. Okupace Japonska a formování základů poválečného politického systému

5. Vznik politického systému "1955"

6. Japonský politický systém v 60. letech

7. Japonský politický systém v 70. letech

8. Japonský politický systém v 80. letech

9. Politická krize 90. let 20. století

10. Vláda premiéra Koizumiho a krize Liberálně demokratické strany

11. Pád systému "1955" a nástup demokratů

12. Budoucnost japonského politického systému v 21. století

13. Občanská společnost a role médií v současném politickém životě v Japonsku

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK