PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Německo a Evropská unie - JMM356
Anglický název: Germany and European Union
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Je neslučitelnost pro: JMM112
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: PESEK (25.10.2004)

ABC práva Evropských společenství, Praha: Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské Komise v České republice, 2001

Agenda 2000. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1999

Arnold, Rainer: Spolkový ústavní soud a právo Evropských společenství, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 4/1995, str. 9-26

Bogdandy, von Armin: Europäisches Verfassungsrecht, Springer, Heidekberg 2003, (příslušné pasáže ve vztahu k evropské integraci)

Lukáš, Z.: Regionální a strukturální politika EU, Praha: NVF pro MMR ČR, 2000

Týč, V.: Základy práva Evropských společenství pro ekonomy

Veber, Václav: Dějiny sjednocené Evropy, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2004

Internetové odkazy:

www.europa.eu.int

www.evropska-unie.cz

www.library.cerge.cuni.cz

Sylabus
Poslední úprava: PESEK (25.10.2004)

1. Pojem evropské intergrace, vztahy Německa s evropskými státy po 2. světové válce, první pokusy evropského sjednocování

2. Hlavní etapy integračního procesu v 50. až 90. letech 20. století se vztahem

k Německu I

3. Hlavní etapy integračního procesu v 50. až 90. letech 20. století se vztahem

k Německu II

4. Základní právní dokumenty pro sjednocování Evropy, přehled práva Evropských společenství, instituce Evropské unie

5. Zakotvení evropských záležitostí v ústavním systému Německa, vztah evropských institucí k Spolkovému sněmu, spolkové vládě a spolkovému prezidentovi

6. Evropské právo a německé právo ve světle judikatury Spolkového ústavního soudu, zejména rozsudky Solange I, Solange II, Eurocontrol, Vielleicht, Maastrichterurteil a Bananenmarkturteil

7. Volby do Evropského parlamentu, hlavní pralamentní frakce v Evropském parlamentu, zástupci Německa v EP (reprezentace a participace na rozhodování)

8. Rozšíření Evropské unie-cíle, očekávání, důsledky; německé cíle v rámci integračního procesu

9. Závěry Evropské rady a vliv na reformu politik a institucí Evropské unie-Maastricht, Nice, Brusel

10. Německo ve vztahu k vybraným politikám Evropské unie-zemědělská politika, politika zahraničního obchodu, zahraniční a bezpečnostní politika, regionální politika a politika ochrany hospodářské soutěže

11. Návrh evropské ústavy, postoj Německa k závěrům jednání Konventu

12. Závěrečná přednáška-shrnutí, diskuse, podmínky pro absolvování kursu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK