PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční politika SRN I - JMM352
Anglický název: German Foreign Policy I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://zkouška se bude konat v místnosti 2081 - 2. patro budovy A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Neslučitelnost : JMM081
Je neslučitelnost pro: JMM081
Je prerekvizitou pro: JMM353
Soubory Komentář
stáhnout Bierling D EG Wirtsch 69-89.pdf četba integrační pol. 1968-89
stáhnout Bierling D Sicherh 69-89.pdf četba bezpečnost 1968-89
stáhnout Bierling Ostpolitik Brandt.pdf Ostpolitik Brandt
stáhnout Bierling WVE 1990.pdf Bierling sjednocení Německa 1990
stáhnout Bierling 49-55 multilat + minulost.pdf četba pro období 1945-1955 - 2.část
stáhnout Bierling 49-55 začátky ZP.pdf četba pro období 1945-1955 - 1.část
stáhnout Bierling 55-69 a.pdf četba pro období 1955-69 1.část
stáhnout Bierling 55-69 b.pdf četba pro období 1955-69 2. část
stáhnout D Erkl 4ZB Abk 3-9-71.pdf 4 stranná dohoda
stáhnout D-ČS Vertr 11-12-73.pdf Pražská sml
stáhnout Deutschlandvr 54.doc Deutschlandvertrag 1954
stáhnout Deutschlandvrtr 52.doc Deutschlandvertrag 1952
stáhnout D-Pol Grenzvertr 14-11-90.pdf Německo-polská hraniční smlouva 14.11.1990
stáhnout D-Pol Vetr 7-12-70.pdf Varšavská sml
stáhnout Drulak Metodologie 2008.pdf P.Drulák a kol - metodologie
stáhnout D-SU Vetr 12-8-70.pdf Moskevska sml.
stáhnout Elysée Vertr 63.doc Elysejská smlouva N-F 1963
stáhnout EWG 57.doc Smlouva o EHS 1957 -
stáhnout Friedensnote 3-66.doc Mírová nóta 1966
stáhnout Grundlagenvertr 72.doc Grundlagenvertr.
stáhnout Handl Ehler pol paper 8-2009.pdf německá politiku vůči Rusku a její proudy
stáhnout Handl_Nemecko_vcele_Evropy.pdf Kolekt. monografie Německo v čele Evropy 2011
stáhnout Hellmann IP 10_2010.pdf Kritický pohled na normativní základy ZP
stáhnout Cherniaev SU G unification.pdf ruský pohled na sjednocení
stáhnout Kessler Kohl EG 1982-90.pdf integrační politika H.Kohla do 1989
stáhnout Maull Zivilmacht 06.pdf Maull hodnotí platnost svého konceptu
stáhnout Narbes Ethics in Ger FP 06.pdf srovnání etických základů ZP SRN a Japonska
stáhnout OP Schmidt-Kohl.pdf Bierling Ostpolitik Schmidt - Kohl
stáhnout Otázky německé sjednocení.doc Otázky ke sjednocení Německa 1990
stáhnout Parlamentsbeteiligungsgesetz.pdf Parlamentsbeteiligungsgesetz
stáhnout Pyeongeok UK WVE - GP 06.pdf Velká Británie a sjednocení
stáhnout Ruehl NATO a G question.pdf NATO a nemecká otazka 1949-89
stáhnout Rupieper G conception of sec.pdf Vývoj koncepcí bezp.politiky 1949-85
stáhnout Spanger-Zagorski G-RU 2012.pdf Analýza německé politiky vůči Rusku do 2012
stáhnout Überleitungsvertrag 23-10-54.doc Převodní smlouva 1954
stáhnout Veselá Instituce NZP 2011.pdf B.Veselá Instituce a proces tvorby NZP2011
stáhnout Weidenfeld 2+4.pdf W.Weidenfeld - hlavní otázky procesu sjednocení
stáhnout Zoellick G unif 90-2000.pdf US vyjednavač 2+4 Zoellick o americké diplomacii
stáhnout 2+4.pdf Moskevská smlouva 12.9.1990 "2+4"
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.07.2007)

Kurs se zaměří na analýzu současné německé zahraniční politiky. V zimním semestru bude hlavním obsahem
charakteristika institucionálních a normativních rámců německé politiky, jednotlivých etap jejího vývoje od poválečného
období po sjednocení. Navazovat bude analýza hlavním témat německé zahraniční v letech 1990-2007/8.
Výuka bude v zimním semestru probíhat formou přednášek a následných seminářů, v nichž budou studenti mj. pracovat s
dokumenty a prezentovat referáty o knihách. Zápočet bude proveden formou testu.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (01.10.2015)

Povinná literatura (vše v SIS, celkově cca 400 stran):

Bierling, Stefan, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen (2.vydání - München: Oldenbourg, 2005)

Kapitoly J. Eberle, M. Kunštát, B. Veselá in V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011)  

Dokumenty a doplňkové texty dle sylabu

 

Doporučená:

Helga Haftendorn, Deutsche Aussenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945-2000 (Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001)

Colschen, Lars, Deutsche Aussenpolitik, W.Fink UTB, Paderborn, 2010

Gisela Müller-Brandeck-Bocquet et al: Deutsche Europapolitik von Konrad Adenauer bis Angela Merkel (Opladen: Leske und Budrich, 2002, nově 2009)

Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann, Reinhard Wolf (eds): Handbuch zur deutschen Aussenpolitik (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007)

Georg Schöllgen: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: von den Anfängen bis zur Gegenwart (München: Beck, 2004)

Christian Hacke: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder? (Frankfurt a.M.: Ullstein, 2003)

Gunther Hellmann, Rainer Baumann, Wolfgang Wagner: Deutsche Aussenpolitik : eine Einfürung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.

Hanrieder, Wolfram: Germany, America, Europe : Forty Years of German Foreign Policy. New Haven : Yale University, 1989.

Timothy Garton Ash, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent. (London: Vintage, 1993), Peter Bender: Neue Ostpolitik : Vom Mauerbau bis zum Moskauer Vertrag (München: DTV, 1989)

Frank R.Pfetsch: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik 1949-1992. (München: Fink Vrlg. 1993)

Rother, Bernd: Willy Brands Aussenpolitik (Wiesbaden: Springer, 2014)

Schwarz, Hans Peter: Konrad Adenauer I. a II. (Stuttgart: DVA 1986…)

Schwarz, Hans Peter: Helmut Kohl: eine politische Biographie (München: DVA, 2012)

Egon Bahr: Zu meiner Zeit (München: Blessing, 1996) 

Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen (Berlin: Siedler, 1995) 

Hans-Dieter Lucas (Hrsg.) Genscher, Deutschland und Europa (Baden-Baden : Nomos, 2002)

 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (12.10.2016)

Název předmětu: Současná zahraniční politika SRN

Kód předmětu: JMM352

Charakteristika: dvousemestrální

Kredity: 3 zimní a 6 letní semestr

Vyučující: JUDr. Vladimír handl, CSc., handl@iir.cz, 251108214, domů 222949188

Rozsah: 1/1

Ukončení: Zimní semestr - zápočet,

Konzultace: středa, 15:30 - 17:00 - po domluvě emailem

Kurs se zaměří na analýzu současné německé zahraniční politiky. V zimním semestru bude hlavním obsahem charakteristika institucionálních a normativních rámců německé politiky, jednotlivých etap jejího vývoje od poválečného období po sjednocení. V druhém semestru bude navazovat analýza hlavních témat německé zahraniční v letech 1990 - 2012.

Výuka bude v zimním semestru probíhat formou přednášek a seminářů, doplňovaných diskusemi o povinné literatuře/dokumentech. Posluchači rovněž zpracují a přednesou referáty o knihách. Zápočet bude proveden formou testu.

V letním semestru se kurz soustředí na podrobnější analýzu vybraných témat současné německé zahraniční politiky a expertní/akademické diskuse o ní. Menší část výuky bude probíhat formou přednášek - úvodů hlavních tématických celků. Větší část výuky proběhne interaktivně: studenti připraví k vybraným tématům semináře (definice otázek, příprava literatury pro studijní skupinu) vystoupí na nich s referáty a povedou diskusi. Své referáty odevzdají poté písemně.

 

Stručný program:

 

Stručný program:

Zimní semestr 2016

1.    Úvod – 5. 10.

2.    Normativní základna (Základní zákon a dal.), politická kultura, zájmy, instituce a proces tvorby - vnitřní aspekty, aktéři německé ZP (text ke čtení Veselá v knize "Německo včele Evropy…" na SIS, informativně tamtéž Eberle, Kunštát ) - 12. 10.

3.   Hlavní fáze vývoje NZP 1945/49-1990. Struktura analýzy jednotlivých období, teorie a interpretační přístupy, literatura. (text ke čtení Staack „Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“, s. 214-219. – 19. 10.

4.   Výklad/Seminář - Historický přehled I: Vznik SRN a integrace do západních struktur 1945/49-1955 (text Bierling, dokumenty, Deutschlandvertrag) - 26. 10.

6.   Výklad/Seminář - Historický přehled II:  Diferenciace NZP a hledání vlastní role 1955-1969 (text: Bierling) - 2.11.

7.   Výklad/Seminář - Historický přehled III: Nová Ostpolitik a její pokračování v 80.letech (Bierling, smlouvy) - 9.11.

8.   Výklad/Seminář - Historický přehled IV: Integrační politika SRN 70.-80. let (texty Bierling, Kessler) - 16. 11.     

9.   Výklad/Seminář - Historický přehled V: Bezpečnostní politika 70.-80. let (texty Bierling, Ruehl, Rupieper) - 23.11.

30. 11. hodina odpadá

10.  Výklad/Seminář - Německé sjednocení 1989 -1990 (Bierling, dokumenty) - 7. 12.

11.  Beseda s představitelem německého ZÚ - 14. 12. nebo podle dohody

12.  Prezentace recenzí, hlavní témata kurzu a příprava na závěrečný test (náhradní hodina) - 21. 12.

  

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK