PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční politika SRN I - JMM352
Anglický název: German Foreign Policy I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://zkouška se bude konat v místnosti 2081 - 2. patro budovy A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Neslučitelnost : JMM081
Je neslučitelnost pro: JMM081
Je prerekvizitou pro: JMM353
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Bierling D EG Wirtsch 69-89.pdf četba integrační pol. 1968-89 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Bierling D Sicherh 69-89.pdf četba bezpečnost 1968-89 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Bierling Ostpolitik Brandt.pdf Ostpolitik Brandt JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Bierling WVE 1990.pdf Bierling sjednocení Německa 1990 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Bierling 49-55 multilat + minulost.pdf četba pro období 1945-1955 - 2.část JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Bierling 49-55 začátky ZP.pdf četba pro období 1945-1955 - 1.část JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Bierling 55-69 a.pdf četba pro období 1955-69 1.část JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Bierling 55-69 b.pdf četba pro období 1955-69 2. část JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout D Erkl 4ZB Abk 3-9-71.pdf 4 stranná dohoda JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout D-ČS Vertr 11-12-73.pdf Pražská sml JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Deutschlandvr 54.doc Deutschlandvertrag 1954 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Deutschlandvrtr 52.doc Deutschlandvertrag 1952 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout D-Pol Grenzvertr 14-11-90.pdf Německo-polská hraniční smlouva 14.11.1990 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout D-Pol Vetr 7-12-70.pdf Varšavská sml JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Drulak Metodologie 2008.pdf P.Drulák a kol - metodologie JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout D-SU Vetr 12-8-70.pdf Moskevska sml. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Elysée Vertr 63.doc Elysejská smlouva N-F 1963 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout EWG 57.doc Smlouva o EHS 1957 - JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Friedensnote 3-66.doc Mírová nóta 1966 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Grundlagenvertr 72.doc Grundlagenvertr. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl Ehler pol paper 8-2009.pdf německá politiku vůči Rusku a její proudy JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl_Nemecko_vcele_Evropy.pdf Kolekt. monografie Německo v čele Evropy 2011 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Hellmann IP 10_2010.pdf Kritický pohled na normativní základy ZP JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Cherniaev SU G unification.pdf ruský pohled na sjednocení JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Kessler Kohl EG 1982-90.pdf integrační politika H.Kohla do 1989 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Maull Zivilmacht 06.pdf Maull hodnotí platnost svého konceptu JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Narbes Ethics in Ger FP 06.pdf srovnání etických základů ZP SRN a Japonska JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout OP Schmidt-Kohl.pdf Bierling Ostpolitik Schmidt - Kohl JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Otázky německé sjednocení.doc Otázky ke sjednocení Německa 1990 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Parlamentsbeteiligungsgesetz.pdf Parlamentsbeteiligungsgesetz JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Pyeongeok UK WVE - GP 06.pdf Velká Británie a sjednocení JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Ruehl NATO a G question.pdf NATO a nemecká otazka 1949-89 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Rupieper G conception of sec.pdf Vývoj koncepcí bezp.politiky 1949-85 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Spanger-Zagorski G-RU 2012.pdf Analýza německé politiky vůči Rusku do 2012 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Überleitungsvertrag 23-10-54.doc Převodní smlouva 1954 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Veselá Instituce NZP 2011.pdf B.Veselá Instituce a proces tvorby NZP2011 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Weidenfeld 2+4.pdf W.Weidenfeld - hlavní otázky procesu sjednocení JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Zoellick G unif 90-2000.pdf US vyjednavač 2+4 Zoellick o americké diplomacii JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout 2+4.pdf Moskevská smlouva 12.9.1990 "2+4" JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.07.2007)

Kurs se zaměří na analýzu současné německé zahraniční politiky. V zimním semestru bude hlavním obsahem
charakteristika institucionálních a normativních rámců německé politiky, jednotlivých etap jejího vývoje od poválečného
období po sjednocení. Navazovat bude analýza hlavním témat německé zahraniční v letech 1990-2007/8.
Výuka bude v zimním semestru probíhat formou přednášek a následných seminářů, v nichž budou studenti mj. pracovat s
dokumenty a prezentovat referáty o knihách. Zápočet bude proveden formou testu.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (01.10.2015)

Povinná literatura (vše v SIS, celkově cca 400 stran):

Bierling, Stefan, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen (2.vydání - München: Oldenbourg, 2005)

Kapitoly J. Eberle, M. Kunštát, B. Veselá in V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011)  

Dokumenty a doplňkové texty dle sylabu

 

Doporučená:

Helga Haftendorn, Deutsche Aussenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945-2000 (Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001)

Colschen, Lars, Deutsche Aussenpolitik, W.Fink UTB, Paderborn, 2010

Gisela Müller-Brandeck-Bocquet et al: Deutsche Europapolitik von Konrad Adenauer bis Angela Merkel (Opladen: Leske und Budrich, 2002, nově 2009)

Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann, Reinhard Wolf (eds): Handbuch zur deutschen Aussenpolitik (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007)

Georg Schöllgen: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: von den Anfängen bis zur Gegenwart (München: Beck, 2004)

Christian Hacke: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder? (Frankfurt a.M.: Ullstein, 2003)

Gunther Hellmann, Rainer Baumann, Wolfgang Wagner: Deutsche Aussenpolitik : eine Einfürung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.

Hanrieder, Wolfram: Germany, America, Europe : Forty Years of German Foreign Policy. New Haven : Yale University, 1989.

Timothy Garton Ash, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent. (London: Vintage, 1993), Peter Bender: Neue Ostpolitik : Vom Mauerbau bis zum Moskauer Vertrag (München: DTV, 1989)

Frank R.Pfetsch: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik 1949-1992. (München: Fink Vrlg. 1993)

Rother, Bernd: Willy Brands Aussenpolitik (Wiesbaden: Springer, 2014)

Schwarz, Hans Peter: Konrad Adenauer I. a II. (Stuttgart: DVA 1986…)

Schwarz, Hans Peter: Helmut Kohl: eine politische Biographie (München: DVA, 2012)

Egon Bahr: Zu meiner Zeit (München: Blessing, 1996) 

Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen (Berlin: Siedler, 1995) 

Hans-Dieter Lucas (Hrsg.) Genscher, Deutschland und Europa (Baden-Baden : Nomos, 2002)

 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (12.10.2016)

Název předmětu: Současná zahraniční politika SRN

Kód předmětu: JMM352

Charakteristika: dvousemestrální

Kredity: 3 zimní a 6 letní semestr

Vyučující: JUDr. Vladimír handl, CSc., handl@iir.cz, 251108214, domů 222949188

Rozsah: 1/1

Ukončení: Zimní semestr - zápočet,

Konzultace: středa, 15:30 - 17:00 - po domluvě emailem

Kurs se zaměří na analýzu současné německé zahraniční politiky. V zimním semestru bude hlavním obsahem charakteristika institucionálních a normativních rámců německé politiky, jednotlivých etap jejího vývoje od poválečného období po sjednocení. V druhém semestru bude navazovat analýza hlavních témat německé zahraniční v letech 1990 - 2012.

Výuka bude v zimním semestru probíhat formou přednášek a seminářů, doplňovaných diskusemi o povinné literatuře/dokumentech. Posluchači rovněž zpracují a přednesou referáty o knihách. Zápočet bude proveden formou testu.

V letním semestru se kurz soustředí na podrobnější analýzu vybraných témat současné německé zahraniční politiky a expertní/akademické diskuse o ní. Menší část výuky bude probíhat formou přednášek - úvodů hlavních tématických celků. Větší část výuky proběhne interaktivně: studenti připraví k vybraným tématům semináře (definice otázek, příprava literatury pro studijní skupinu) vystoupí na nich s referáty a povedou diskusi. Své referáty odevzdají poté písemně.

 

Stručný program:

 

Stručný program:

Zimní semestr 2016

1.    Úvod – 5. 10.

2.    Normativní základna (Základní zákon a dal.), politická kultura, zájmy, instituce a proces tvorby - vnitřní aspekty, aktéři německé ZP (text ke čtení Veselá v knize "Německo včele Evropy…" na SIS, informativně tamtéž Eberle, Kunštát ) - 12. 10.

3.   Hlavní fáze vývoje NZP 1945/49-1990. Struktura analýzy jednotlivých období, teorie a interpretační přístupy, literatura. (text ke čtení Staack „Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“, s. 214-219. – 19. 10.

4.   Výklad/Seminář - Historický přehled I: Vznik SRN a integrace do západních struktur 1945/49-1955 (text Bierling, dokumenty, Deutschlandvertrag) - 26. 10.

6.   Výklad/Seminář - Historický přehled II:  Diferenciace NZP a hledání vlastní role 1955-1969 (text: Bierling) - 2.11.

7.   Výklad/Seminář - Historický přehled III: Nová Ostpolitik a její pokračování v 80.letech (Bierling, smlouvy) - 9.11.

8.   Výklad/Seminář - Historický přehled IV: Integrační politika SRN 70.-80. let (texty Bierling, Kessler) - 16. 11.     

9.   Výklad/Seminář - Historický přehled V: Bezpečnostní politika 70.-80. let (texty Bierling, Ruehl, Rupieper) - 23.11.

30. 11. hodina odpadá

10.  Výklad/Seminář - Německé sjednocení 1989 -1990 (Bierling, dokumenty) - 7. 12.

11.  Beseda s představitelem německého ZÚ - 14. 12. nebo podle dohody

12.  Prezentace recenzí, hlavní témata kurzu a příprava na závěrečný test (náhradní hodina) - 21. 12.

  

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK