PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
American Thoughts and Thinkers - JMM340
Anglický název: American Thoughts and Thinkers
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://tucnak.fsv.cuni.cz/~calda/index.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Calda
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Calda
Soubory Komentář
stáhnout Bloom Closing excerpts.doc Bloom - CLosing of the American Mind - excerpts
stáhnout Dewey Democracy and Education CH7.doc kapitola z práce Johna Deweyho Democracy and Education
stáhnout Douglass Oration in Mem Lincoln.doc Douglass Oration in the memory of Abraham Lincoln
stáhnout Emerson Self-Reliance.doc Emerson: Self-Reliance
stáhnout Franklin Autobio excerpt short.doc
stáhnout Guide for seminar paper authors 02.docx Guide for seminar paper authors
stáhnout Hamilton Report on Manufactures.doc
stáhnout Jefferson Notes on the State of VA.doc
stáhnout JMM340 description.doc
stáhnout Jonathan Edwards Sinners Hands AngryGod.doc
stáhnout Lincoln Gettysburg Address.docx Lincoln: Gettysburg Address 1863
stáhnout Lincoln HouseDivided.doc Abraham Loncoln: House Divided Speech 1858
stáhnout Madison 10.docx Madison´s Federalist 10 (on direct vs representative democracy, on factions, etc.)
stáhnout PaperProject.doc Formulář pro projekt seminární práce
stáhnout Roger Williams Plea for Religious Liberty.doc
stáhnout Thoreau Civil Disobedience.doc HD Thoreau: Civil Disobedience 1849
stáhnout Tocqueville excerpts.docx Výňatky z Alexis de Tocqueville, Democracy in America (1835)
stáhnout Tocqueville Intro.docx Tocqueville, Democracy in America, Introduction
stáhnout Washington´s Farewell Address 1796.doc
stáhnout William Graham Sumner What Social Classes Owe EachOther.doc Sumner: What Social Classes Owe Each Other
stáhnout Winthrop City upon a Hill 1630.doc
Anotace -
Poslední úprava: CALDA (05.05.2005)

Kurs probíhá v anglickém jazyce. Účastníci studují hlavní proudy amerického sociálního a politického myšlení od koloniální éry až do sklonku 20. století. Důraz je kladen na studium textů.
Literatura
Poslední úprava: CALDA (05.05.2005)

Texts provided by the instructor, mostly in electronic form. For other materials, please check the course box in the TGM Library at Jinonice.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: CALDA (02.03.2013)

1. regular attendance (you may miss the maximum of 3 lectures per term)
2. submission of a paper by the last week of the Summer Term. NO PDF FILES!

Co představuje plagiát?

(A) Použití veškerých citovaných textů v seminárních a kvalifikačních pracích musí splňovat tyto podmínky: (1) začátek a konec citované pasáže musí být opatřeny uvozovkami; (2) citujeme-li z periodik či knih, je nutno uvést - zpravidla v poznámce pod čarou nebo vysvětlivce - autora, název díla, rok vydání a stránku, z níž je citováno; (3) v případě citací z internetových zdrojů je nutno uvést full internetovou adresu, na níž lze citovaný text dohledat, a datum návštěvy internetové stránky.

(B) Pokud budou v uvedených pracích zjištěny přejaté texty bez výše uvedených náležitostí, bude práce považována za plagiát a předána Disciplinární komisi FSV UK. 

Academic fraud

(A) Any use of quoted texts in seminar papers and theses must be acknowledged. Such use must meet the following conditions: (1) the beginning and end of the quoted passage must be shown with quotation marks; (2) when quoting from periodicals or books, the name(s) of author(s), book or article titles,  the year of publication, and page from which the passage is quoted  must all be stated in footnotes or endnotes; (3) internet sourcing must include a full web address where the text can be found as well as the date the web page was visited by the author.

(B) In case the use of any texts other than those written by the author is established without proper acknowledgement as defined in (A), the paper or thesis will be deemed plagiarized and handed over to the Disciplinary Commission of the Faculty of Social Sciences.

Sylabus -
Poslední úprava: CALDA (05.05.2005)

Kurs probíhá výhradně v anglickém jazyce. Viz podrobný sylabus v anglické verzi této stránky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK