PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Ukrajina po roce 1991 - JMM305
Anglický název: Ukraine after 1991
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (31.05.2005)

literatura: Povinná literatura:

Bojko Olexandr - Goněc Vladimír, Nejnovější dějiny Ukrajiny, Brno 1997, Duleba Alexandr, Ukrajina a Slovensko (Geopolitické charakteristiky vývinu a medzinárodné postavenie Ukrajiny. Implikácie pre Slovensko), Bratislava 2000, Nahaylo Bohdan, The Ukrainian Resurgence, London 1999

Doporučená literatura:

Hausmann G. - Kappeler Andreas /ed./, Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staats, Baden-Baden 1993, Hrycak Jaroslaw, Historia Ukrainy (1772 - 1999. Narodziny nowoczesnego narodu), Lublin 2000, Kuzio Taras, Ukraine: The Unfinished Revolution, London 1992

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (31.05.2005)

1. Sovětská \"přestavba\" a její ukrajinská specifika, činnost Ruchu a antikomunistické opozice před r. 1991

2. Hlavní vývojové rysy nezávislého Ukrajiny za Leonida Kravčuka

3. První prezidentské období L. Kučmy

4. Ukrajina v letech 1999 - 2004

5. Vznik ukrajinského ústavního systému

6. Vývoj struktury a aktivit politických stran

7. Řešení regionální a menšinové otázky

8. Problém krymské autonomie

9. Trendy sociálně-ekonomického vývoje Ukrajiny po r. 1991

10. Postoj státu ke kulturním a osvětovým záležitostem

11. Formování ukrajinské zahraniční politiky: vztahy Ukrajiny k Rusku, SNS a EU

12. Ukrajina po dvanácti letech státnosti - stav a výhledy

Nároky: esej

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK