PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. - JMM290
Anglický název: M.A. Thesis seminar I
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 2 (2)
letní:neurčen / neurčen (2)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JMM291
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. (24.02.2016)

Studenti musí během semináře splnit následující úkoly a na jeho konci odevzdat teze diplomové práce, se kterými souhlasí i vedoucí diplomové prace.

Úkoly:

24.2. stručná prezentace vyzkumného problému (písemně + na semináři)

9.3. stučná prezentace 2 klíčových publikací pro vlastní projekt (písemně + na semináři)

23.3. odevzdání návrhu tezí diplomové práce, včetně návrhu vedoucího práce

6.4. oponentura tezí dalšího studenta a obhajoba vlastního návrhu (s možností pokračování 13.4.)

27.4. Prezentace opravené verze tezí diplomové práce

1.6. Odevzdání konečné podoby tezí diplomové práce

Studenti musí splnit všechny úkoly seminaře pro zístání zápočtu. S výjimku oponentury práce bude akceptováno jedno opožděné plnění v délce nanejvýš 1 týden. 

Pro studenty pobývájící na zahraničním výjezdu platí úkoly semináře obdobně, pouze místo ústní oponentury nebo prezentace musí zaslat dokument v písemné podobě. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK