PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Stáž - JMM275
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.05.2019)

Podmínky splnění studijní povinnosti stanovuje:

1. Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).

2. Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia - inovovaná verze

Požadavky k zápisu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK