PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Diplomový seminář III - JMM274
Anglický název: M.A. Thesis Seminar III
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 50 (60)
letní:neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Lucie Kýrová, M.A., Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Prerekvizity : JMM273
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.10.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Dokladem splněné studijní povinnosti je:

a) odevzdání závěrečných tezi, které jsou součástí práce

b) odevzdání práce do SIS v elektronické verzi dvou tištěných kopiích

Fyzické výtisky budou studentovi po obhajobě vráceny, z toho důvodu také stačí práci předložit v kroužkové nebo termo vazbě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK