PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Historická geografie Severní Ameriky - JMM205
Anglický název: Historical Geography of North America
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ANDELP (06.04.2008)

Předmět seznámí studenty s historií objevování kontinentu, zejména však se vznikem a územním vývojem státních útvarů na území Severní Ameriky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ANDELP (06.04.2008)

Seznámení s územním vývojem státních útvarů na americkém kontinentu, zejména Spojených států a Kanady.

Literatura -
Poslední úprava: ANDELP (06.11.2008)

Carlos Fuentes, Pohřbené zrcadlo, Mladá fronta, Praha 2003

Lenka Rovná, Miroslav Jindra, Dějiny Kanady, Lidové noviny, Praha 2000

G.B.Tindall, D.E. Shi, Dějiny států USA, Lidové noviny, Praha 1994

+libovolný relevantní historický atlas

Boháč, P. - Mucha, L.: Nový svět na starých mapách. Praha 1992.

Kolektiv: Soubor statí k historické geografii světa. I., II., Praha 1982 /1. díl obsahuje Evropu, 2. díl americký kontinent, Blízký Východ a Afriku, Čínu, Indii, Pákistán a Bangladéš, Zadní Indii, Australasii, Oceánii a Austrálii. Připravil kolektiv katedry obecných dějin a pravěku. Redakce J. Kovaříková.

Semotanová, E.: Kartografie v historické práci. Praha 1994.

Kinder, Hermann-Hilgermann, Werner: Encyklopedický atlas světových dějin. Mapy a chronologický přehled. Praha 1998.

Metody výuky -
Poslední úprava: ANDELP (07.04.2008)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: ANDELP (06.11.2008)

Historická geografie pro americká studia

Vyučující: Petr Anděl, Ph.D.

Semestr: LS

Ukončení: KZ/ 4 kredity

Podmínky zápisu: 0

Studijní povinnosti a hodnocení kurzu:

Průběžná práce v hodině (20% závěrečného hodnocení). Úvaha, vztahující se k jednomu z vybraných tematických okruhů v rozsahu cca 5 str. sepsaná na podkladě minimálně 3 různých knižních zdrojů a 2 www.stránek, odevzdaná v prvním květnovém týdnu (40% závěrečného hodnocení) a závěrečný test (či ústní zkouška-dle počtu přihlášených studentů) v posledním týdnu výuky (40% závěrečného hodnocení).

Osnova / tematické okruhy:

1. Úvod

2. Evropa a zámořské objevy

3. Dobývání nového světa

4. Domorodé státní útvary

5. Španělské a portugalské kolonie

6. Státní útvary vzniklé na americkém kontinentu po osamostatnění se španělských a portugalských kolonií

7. Vývoj v karibské oblasti

8. Anglické a francouzské kolonie v Severní Americe

9. Anglo-francouzské soupeření v Severní Americe

10. Vznik USA a jejich územní vývoj do r.1800

11. Proces přijímání nových států USA do Unie

12. Územní vývoj USA po roce 1800/ Kanada a Quebeck

13. Kanada a Quebeck

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK