PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Roots of American Music - Folklore, Blues, Jazz - JMM200
Anglický název: Roots of American Music - Folklore, Blues, Jazz
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / 25 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kas.fsv.cuni.cz/require_ang.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Calda
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Calda
Soubory Komentář
stáhnout History of Ragtime.doc Ragtime history
stáhnout JMM200 Roots Requirements 2017.docx JMM200 Roots Requirements
stáhnout PaperProject.docx Paper Project form
Anotace - angličtina
Poslední úprava: CALDA (07.10.2008)

The aim of the course is to show the developments in non-artificial American music from the late 19th century to the present.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: CALDA (07.10.2008)

Various items and sound recordings provided by the teacher

Recommended sites:

Library of Congress Folklife Center http://www.loc.gov/folklife/index.html

http://www.redhotjazz.com/

http://www.swingmusic.net/

http://hardbop.tripod.com/

For early modern jazz info, see http://en.wikipedia.org/wiki/Bebop http://www.jazz.columbia.edu/

http://www.wnur.org/jazz/

http://newarkwww.rutgers.edu/IJS/

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: CALDA (29.09.2012)

1. regular attendance (you may miss the maximum of 3 lectures per term)
2. submission of a paper by the last week of the Winter Term

Co představuje plagiát?

(A) Použití veškerých citovaných textů v seminárních a kvalifikačních pracích musí splňovat tyto podmínky: (1) začátek a konec citované pasáže musí být opatřeny uvozovkami; (2) citujeme-li z periodik či knih, je nutno uvést - zpravidla v poznámce pod čarou nebo vysvětlivce - autora, název díla, rok vydání a stránku, z níž je citováno; (3) v případě citací z internetových zdrojů je nutno uvést full internetovou adresu, na níž lze citovaný text dohledat, a datum návštěvy internetové stránky.

(B) Pokud budou v uvedených pracích zjištěny přejaté texty bez výše uvedených náležitostí, bude práce považována za plagiát a předána Disciplinární komisi FSV UK. 

Academic fraud

(A) Any use of quoted texts in seminar papers and theses must be acknowledged. Such use must meet the following conditions: (1) the beginning and end of the quoted passage must be shown with quotation marks; (2) when quoting from periodicals or books, the name(s) of author(s), book or article titles,  the year of publication, and page from which the passage is quoted  must all be stated in footnotes or endnotes; (3) internet sourcing must include a full web address where the text can be found as well as the date the web page was visited by the author.

(B) In case the use of any texts other than those written by the author is established without proper acknowledgement as defined in (A), the paper or thesis will be deemed plagiarized and handed over to the Disciplinary Commission of the Faculty of Social Sciences.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: CALDA (11.10.2013)

UNITS
Introduction
American Folklore, European Influences, Minstrel Shows
Black Folklore: Worksongs, Blues
Ragtime
Early jazz (1890-1920)
Jazz in the 1920s: hot vs sweet
Jazz in the 1930s: black and white swing
Jazz in the 1940s: revivalism, mainstream, birth of modern jazz
Jazz in the 1950s: cool and hard bop
Jazz in the 1950s: great artists (ia Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Clifford Brown, Miles Davis, John Lewis)
Jazz in the 1960s and 1970s: fusion
Contemporary jazz scene

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK