PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Proměny sovětské zahraniční politiky - JMM120
Anglický název: Changes of Soviet foreign policy
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (19.02.2018)
Kurz sleduje vývoj možností reakce sovětské zahraniční politiky na strategické krize, kterým zpočátku ostrakizovaný bolševický stát čelil vlivem proměn mezinárodní i vnitropolitické situace. Studenti se seznámí s hlavními geografickými směry sovětské politiky, prozkoumají strategii Moskvy v mezinárodním komunistickém hnutí, sovětskou veřejnou diplomacii a rozvíjení sovětské softpower v antifašistické kampani před druhou světovou válkou a během ní, po druhé světové válce se kurz zaměří na sovětskou politiku v procesu dekolonizace a ve vztahu k sílící Čínské lidové republice. Závěr kurzu analyzuje sovětské příležitosti plynoucí z konce studené války a zhodnotí, jak jich Gorbačovo vedení dokázalo využít.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (09.02.2019)

Cílem kurzu je seznámit studenty s těmi podstatnými trendy ruské zahraniční politiky, které jsou využitelné pro další výzkum a přípravu kvalifikačních prací v této oblasti.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (19.02.2018)

Základní studijní literatura:

Friedman Jeremy: Shadow Cold War: The Sino-Soviet Competition for the Third World. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2015.

Muraško, Galina Pavlovna- Volokitina Taťjana Viktorovna: Moskva i Vostočnaja Jevropa : stanovlenije političeskich režimov sovetskogo tipa 1949-1953 : očerki istorii. Moskva : ROSSPEN, 2002.

Muraško, Galina Pavlovna- Volokitina Taťjana Viktorovna et al.:Vostočnaja Jevropa v dokumentach rossijskich archivov. V 2 tomach. Moskva: Sibirskij chronograf, 1997,1998.

Vatlin, Aleksandr Jur'jevič: Komintern: idei, rešenija, sud'by. Moskva : ROSSPEN, Fond Pervogo Prezidenta Rossii B.N. Jel'cyna, 2009.

 

Doporučená literatura:

Taubman William: Chruščov: člověk a jeho doba. Praha: BB/art, 2005.

Taubman William: Gorbachev: His Life and Times. Simon & Schuster, 2017. Masný V., Studená válka a sovětský pocit nejistoty 1947-1953: Stalinova léta. Praha 2001.

S.P. Glinkina, I. I. Orlik (eds.): Centralno-Vostočnaja Jevropa vo vtoroj polovine XX veka: v trech tomach. Moskva, 2000-2002.

Kremlev, S., Rossija i Germanija: put' k paktu: koridory razdora i pakt nadeždy: istoričeskoje issledovanije. Moskva, 2004.

Saul, Norman E.: Friends or Foes?: the United States and Soviet Russia, 1921-1941. Lawrence, 2006.

Lévesque, Jacques, The enigma of 1989: the USSR and the liberation of Eastern Europe. Berkeley, 1997.

Stern Ludmila : Western intellectuals and the Soviet Union, 1920-40 : from Red Square to the Left Bank. London : Routledge; New York, 2007.

Sarotte Mary Elise: The collapse: the accidental opening of the Berlin Wall. New York : Basic Books, 2014.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (04.02.2019)

Prezentace v rámci výuky a aktivní účast ve výuce 50%, esej na zadané téma 50%. Pro splnění povinností kurz je nutné přednést kvalitní prezentaci na domluvené téma, nadpoloviční počet bodů za esej a aktivně se účastnit výuky (jedna absence je povolena). Při hodnocení esejí vyučující boduje práce následujícím způsobem: 10 pochopení tématu, 20 argumentace, 10 závěr, 5 kultura písemného projevu.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (08.02.2017)

Konstituování sovětské zahraniční politiky, ideologie versus reálné možnosti.
Kominterna, Kominforma a komunistické strany v sovětské politice.
SSSR a veřejná diplomacie, prosovětští sympatizanti mezi světovými intelektuály a nástroje jejich organizace.
Sovětská strategie ve studené válce - sféry vlivu, tajná policie versus kulturní a sportovní diplomacie.
XX.sjezd KSSS a důsledky pro mezinárodní komunistické hnutí, konflikt s ČLR a pozice v procesu dekolonizace.
Gorbačova evropská politika, odzbrojení a vize nového uspořádání světa.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK