PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční politika SRN II - JMM111
Anglický název: German Foreign Policy II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 11 / 11 (11)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Neslučitelnost : JMM353
Prerekvizity : JMM081
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (31.05.2016)

Kurs se zaměří na analýzu současné německé zahraniční politiky. V letním semestru se kurz soustředí na podrobnější
analýzu vybraných témat současné německé zahraniční politiky a expertní/akademické diskuse o ní. Výuka bude probíhat
kombinovat výkladu/doprovodné slovo a samostatné referáty studentů k tématům, jež budou zároveň zpracovávat pro
seminární práci.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (31.01.2017)

Literatura:
Historické přehledy
Helga Haftendorn, Deutsche Aussenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945-2000 (Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001) - anglicky doplněné vydání viz Haftendorn H., Coming of Age. German Foreign Policy since 1945 (Lanham, Rowman and Littlefield, 2006).
Bierling, Stefan, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen (2.vydání - München: Oldenbourg, 2005)
Georg Schöllgen: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: von den Anfängen bis zur Gegenwart (München: Beck, 2004)
Christian Hacke: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder? (Frankfurt a.M.: Ullstein, 2003)

Stystémové přehledy
Schmidt S., Hellman G., Wolf R. (eds.): Handbuch zur deutschen Außenpolitik (Wiesbaden, VS Verlag, 2007)
Gunther Hellmann, Rainer Baumann, Wolfgang Wagner: Deutsche Aussenpolitik : eine Einfürung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.
Wilfried von Bredow: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: eine Einführung. Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaft, 2005.
Sven Bernhard Gareis: Deutschlands Aussen- und Sicherheitspolitik: eine Einführung. Opladen: Budrich, 2005
Green S., Paterson W. E. (eds..). Governance in Contemporary Germany. Semisovereign State Revisited (Cambridge, Cambridge Univesity Press, 2005),
Wolf-Dieter Eberwein, Karl Kaiser (Eds) Germany´s New Foreign Policy. Decissionmaking in an Interdependent World (Houdsmills: Pagrave, 2001)
Maull H.W., Außenpolitische Kultur, in Korte K-R., Weidenfeld W. (ed.), Deutschland - Trendbuch. Fakten und Orientierungen (Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 2001), s. 645-72.
Hanrieder, Wolfram: Germany, America, Europe : Forty Years of German Foreign Policy. -- New Haven : Yale University, 1989.

Analýzy období po 1990
Hanns Maull (ed): Germany´s Uncertain Power. Foreign Policy of the Berlin Republic. Houndsmils: Palgrave 2006,
Karp, Regina (2005-2006), The New German Foreign Policy Consensus. Washington Quarterly, Vol.29, Nr.1, Winter 2005-2006, s.61-82.
Hrsg. Hanns Maull, Sebastian Harnish, Constantin Grund (Hrsg) Deutschland im Abseits: Rot-grüne Aussenpolitik 1998-2003 (Baden-Baden : Nomos, 2003)
Adrian Hyde-Price: Germany and European Order. Enlarging NATO and the EU (Manchester: MUP, 2000)
James Sperling (ed) Germany at Fifty-Five: Berlin ist nicht Bonn. Manchester: Manchester University, 2004.
Vladimír Handl: Německý multilateralismus a vztahy ke státům visegrádské skupiny, Mezinárodní vztahy 1/2003, s.5-27
Katzenstein P. J. (ed.), Tamed Power. Germany in Europe (Ithaca - London, Cornell University Press, 1997),
Anderson J. J., Goodman J. B., Mars or Minerva? A Unified Germany in a Post-Cold War Europe, in: Keohane R. O., Nye J. S., Hoffmann S. (eds..), After the Cold War. International Institutions and State Strategies in Europe, 1989-1991 (Cambridge, Harward University Press, 1993), s. 23-62.

Integrační politika
Janning, J.: Europäische Union und deutsche Europapolitik, in Schmidt S., Hellman G., Wolf R. (eds.): Handbuch zur deutschen Außenpolitik (Wiesbaden, VS Verlag, 2007), s.747-762.
Janning J., Bundesrepublik Deutschland, in Weidenfeld W., Wessels W. (eds.), Jahrbuch der Europäische Integration (Baden-Baden, Nomos, 2006), s. 313-20. (a další ročníky)
Sturm R., Pehle H, Das neue deutsche Regierungssystem. Die Europäisierung von Institutionen, Entscheidungsprozessen und Politikfeldern in der Bundesrepublik Deutschland (Wiesbaden, VS Verlag, 2006)
Handl V., Nigrin T., Německá integrační politika mezi pragmatismem a europeizací, in Mezinárodní vztahy, ročník 41, 2006, č. 4, s. 5-26.
Moravcová D., Výzkum procesu adaptace zahraniční politiky členských států EU: příklad Německa a Rakouska, in Plechanovová B. (ed.), Evropská unie na počátku 21. století. Reformní procesy a institucionální změna (Praha, Karolinum, 2006), s. 129-50.
Marhold H., Deutsche Europapolitik nach dem Regierungswechsel 2005, Integration, Jahrg. 29, 2006, Nr. 1, s. 11-14.
Schmalz U., Deutschlands europäisierte Außenpolitik (Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004).
Gisela Müller-Brandeck-Bocquet et al: Deutsche Europapolitik von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder (Opladen: Leske und Budrich, 2002)
Heinrich Schneider, Mathias Jopp, Uwe Schmalz (ed): Eine neue deutsche Europapolitik? : Rahmenbedingungen, Problemfelder, Optionen. Bonn: Europa Union, 2001.
Mathias Joop, Heinrich Schneider, Uwe Schmalz (eds) Germany's European Policy : Perceptions in Key Partner Countries. Bonn: Europa Union, 2002.
Kenneth Dayson, Klaus Goetz (ed): Germany, Europe and the Politics of Constraint. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Wessels W., Mauer A., Mittag J., Fifteen into One: The European Union and its Member States (Manchester, Manchester University Press, 2003).
Simon Bulmer, Charlie Jeffery, William E.Paterson, Germany's European Diplomacy. Shaping the regional milieu. (Manchester: MUP, 2000)
Dagmar Moravcová, Běla Plechanovová, Jan Kreidl: Evropská politika sjednoceného Německa 1990-1999 (Praha: Institut pro středoevropskou kult. a politiku, 2000)

Bezpečnostní politika
Gunther Hellmann (ed): Germany's EU policy on asylum and defence : de-europeanization by default? Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006.
Karp, Regina (2005-2006), The New German Foreign Policy Consensus. Washington Quarterly, Vol.29, Nr.1, Winter 2005-2006, s.61-82.
Krause, Joachim - Irlenkaeuser, Jan C. (Hrsg.): Bundeswehr - Die nächsten 50 Jahre. Anforderungen an deutsche Kräfte im 21.Jahrhundert. Opladen: Barbara Budrich Vrlg., 2006
Harnisch, Sebastian (2005): Internationale Politik und Verfassung. Die Domestizierung der deutschen Sicherheits- und Europapolitik, Baden-Bedan: Nomos Vrlg., 2005
Franz-Josef Meiers, Germany's Defence Choices, in: Survival, vol. 47, no. 1, Spring 2005, s.159-161
Harnisch, Sebastian (2004): German Non-Proliferation Policy and the
Iraq Conflict, in German Politics, Vol.13, No.1 (March 2004),
Longhurst, Kerry (2004): Germany and the use of force. Manchester - New York: Manchester University Press, 2004;
Sebastian Harnish, Christos Katsioulis, Marco Overhaus: Deutsche Sicherheitspolitik: Eine Bilanz der Regierung Schröder (Baden-Baden: Nomos, 2004)

Ostpolitik
Osteuropa, č.10/2006, téma: Konfliktgemeinschaft - Deutschland und Visegrádstaaten. Příspěvky K-O.Lang, J.Vykoukal, Jan Růžička-Michal Kořan, J.Rupnik-A.Bazin, V.Handl, V.Bilčík-J.Buzalka, J.Wallat a dal.
Tewes H., Germany, Civilian Power and the new Europe: Enlarging NATO and the European Union (Basingstoke, Palgrave, 2002).
Timothy Garton Ash, In Europe's Name. Germany and the Divided Continent. (London: Vintage, 1993)
Miroslav Kunštát: Česko-německé vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997 (Praha: Rada pro mezinár.vztahy, 1997)
Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990. Vladimír Handl, Jan Hon, Otto Pick a kol.: (Praha: UMV, 1998)
Peter Bender: Neue Ostpolitik : Vom Mauerbau bis zum Moskauer Vertrag (München: DTV, 1989)


Další literatura
Michael Libal, Limits of Persuasion. Germany and the Yugoslav Crisis, 1991-1992 (Westport, London: Praeger, 1997)
Ann L.Phillips: Power and Influence after the Cold War. Germany in East-Central Europe. (Boulder, etc: Rowman and Littlefield Publishers, 2000)
Helmut Kohl a dal.: Chtěl jsem sjednocení Německa (Praha: Karolinum, 1997)
Karl Kaiser, Joachim Krause (Hrsg) Deutschlands neue Aussenpolitik. Bd. 3., Interessen und Strategien (München: Oldenbourg, 1996)
Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels (Hrsg) Jahrbuch der Europäischen Integration 1987/88 a dále (Bonn: Institut für Europäische Politik), statě věnované integrační politice SRN
Frank R.Pfetsch: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik 1949-1992. (München: Fink Vrlg. 1993)
Werner Weidenfeld, Karl-Rudolf Korte (Hrsg.) Handwörterbuch zur deutschen Einheit (Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 1991)
Manfred Knapp, Gerd Krell: Einführung in die Internationale Politik: Studienbuch (München: Oldenbourg, 1991) článek M.Knappa o politice SRN.
Egon Bahr: Zu meiner Zeit (München: Blessing, 1996)
Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen (Berlin: Siedler, 1995)
Karl Kaiser, Klaus Becher: Deutschlands Vereinigung: die internationalen Aspekte (Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe, 1991)
Hans-Dieter Lucas (Hrsg.) Genscher, Deutschland und Europa (Baden-Baden : Nomos, 2002)
Vladimír Handl, Germany and the Visegrad Countries between Dependence and Asymetric Partnership, 1st ed., Hamburg: Institut für Internationale Politik, 2002. (Studien zur Internationalen Politik ; No. 3)

Vybrané internetové portály:
www.deutsche-aussenpolitik.de - internetový projekt University Trier: dokumenty, přehledy tisku, newsletter/analýzy, diskuse, bibliografie
www.auswaertiges-amt.de - německé ministerstvo zahraničí - dokumenty, přehledy
www.cap.uni-muenchen.de - Centrum für Angewandte Politikforschung, Mnichov, integrační politika SRN a dalších zemí, reforma/rozšiřování EU
www.iep-berlin.de - Institut für europäische Politik (IEP), Berlin, témata německé a evropské integrační politiky
www.aicgs.org - The American Institute for Contemporary German Studies (AICGS), Washington, analýzy různých aspektů německé vnitřní a zahraniční politiky a německo-amerických vztahů
www.dgap.org - Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Berlín, analýzy německé zahraniční politiky
www.swp-berlin. <http://www.swp-berlin.>org - největší výzkumný ústav v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky SRN - Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (31.01.2017)


Sylabus Německá zahraniční politika, letní semestr 2016

Typ předmětu: povinný

Forma výuky: seminář/přednáška

Rozsah předmětu: 1/1

Studijní požadavky: aktivní účast na seminářích (četba zadaných textů), příprava jednoho autorského semináře a asistence u druhého. Aktivní účast na debatě s přestavitelem ZÚ SRN, případně jiné instituce.

Celkem zpracování asi 350 stran textů k základním i specializovaným tématům kurzu.

Každý účastník připraví autorský seminář, který předpokládá zpracování asi 80 stran textů, vystoupení 20 minut, písemné zpracování referátu a přípravu otázek pro ostatní účastníky (rozsah cca 5-10 stran).Každý účastník bude navíc asistovat při přípravě jednoho dalšího semináře (koreferát 10-15 minut).

Závěrečná zkouška je ústní.

Celkové kreditní ohodnocení: 4

 Anotace: Letní semestr kurzu se bude věnovat zahraniční politice SRN od doby sjednocení.

Zaměří se především na analýzu kontinuity a změn německé zahraniční politice v kontextu nové dynamiky evropského a globálního vývoje. Bude hledat odpovědi na otázku, jaké jsou zdroje těchto změn (vnitřní i vnější), jak se změny odrážejí v koncepčním zaměření NZP (programová změna) a její realizaci (institucionální a instrumentální změny, adaptace procesu utváření a realizace politiky). 

Kurz bude pozůstávat za prvé z přehledové přednášky a úvodům k vybraným tematickým blokům. Za druhé (a hlavně) budou probíhat autorské semináře k tématům podle výběru účastníků. Zásadní témata, která nebudou převzata účastníky, přednese lektor.

Témata, kdy semináře povedou hosté, budou se účastníci kursu podílet koreferáty;  v případě že host převezme téma, které si vybral účastník, může se zapojit podstatněji a připravit plnohodnotný referát atd.

 

Program:

1. Úvodní přehledové přednášky k německé ZP od sjednocení - hlavní periodizace, hlavní témata, klíčové prvky vývoje v oblasti bezpečnostní a integrační politiky. Podle potřeby úvod v dalších oblastech NZP. 

2. Semináře účastníků a hostů (program a data budou upřesněny)

3. Diskuse s představitelem ZÚ SRN (bude upřesněno)

4. Účast na akcích FSV a ÚMV k německé ZP 

Hosté kurzu:

Petra Matějů, Pavel Dvořák,

ZÚ SRN v Praze

Způsob přípravy autorského semináře

Autorské semináře mají dva cíle: obecnou empirickou analýzu a autorskou interpretaci za použití preferovaného teoretického zakotvení a konceptu.

Postup přípravy:

·        V součinnosti s lektorem autoři upřesní téma, způsob jeho pojetí a literaturu.

·        Své téma připraví ve formě referátu (20-25 min), koreferátu asistenta a následné diskuse o předem definovaných otázkách.

·        Pro seminář autor připraví stručný handout a následně, po semináři, odevzdá referát písemně (stačí formou tezí/argumentů v odrážkách, nemusí to být sloh) 5-10 stran.

·        Další účastník jako asistent připraví koreferát (10-15 min) z textů o rozsahu asi 30 stran.

·        Autor připraví literaturu pro účastníky kurzu a vybere povinné čtení (cca 25-30 stran) a další literaturu pro hlubší seznámení s tématem.

 

Literatura by měla zahrnovat

·        základní empirický a analytický podklad (Handbuch atd.),

·        základní prameny (dokumenty, statistická data, atd.)

·        a interpretaci tématu v odborné literatuře (pokud možno více příkladů teoretického a metodologického přístupu a zejména nejvíce používaných konceptů).

    

V největší obecnosti referát by měl charakterizovat (pokud jsou relevantní)

 • vybrané tématu/politický sektoru a jeho význam v německé politice
 • Normy a kognitivní faktory (vč. ZP kultury SRN), které jej formují
 • Zájmy (politické, ekonomické…)
 • Instituce (aktéři, kompetence na národní a mezi/nadnárodní úrovni)
 • Potenciál SRN (soft a hard power), který se uplatňuje při realizaci
 • Vliv vnitropolitických a mezinárodních aspektů na formování NZP
  • Dané téma v německém politickém prostoru (pozice politických stran, dalších aktérů, veřejnosti, případně médií…)
  • Mezinárodní konstelace, postoje hlavních partnerů SRN (NATO, EU, OSN, jednotlivých důležitých aktérů - USA, Francie
 • Koncepční aspekty (strategie, koncepce a jejich absence)
 • Základní chronologie německé politiky v dané oblasti (politické kroky a jejich výsledky)
  • historická tradice (do 1990)
  • od sjednocení do 1998 (vlády H.Kohla)
  • vláda levice SPD/Zelení (1998-2005)
  • vlády Angely Merkelové, zejména post-Lisabon (2005 až současnost)
 • Téma v odborné literatuře, používané teoretické přístupy, nosné koncepty (Zivilmacht, Handelstaat, geo-economic power, Zentralmacht, …) a interpretace
 • Vaše vlastní interpretace s použitím teorie a zejména konceptů/typologie
 • Otázky pro seminář a zkoušku

 

 

Témata k výběru (další otevřené k diskusi)

 

1.      Konceptuální pohledy na německou ZP (všechny, nebo vybrané): koncepty jako "realist power" a "tamed power", "hard" a "soft power", semi-sovereignty, Zivilmacht, Handelstaat, geo-economic power, Zentralmacht atd.

2.      Historical memory v německé ZP a identitě (dále např. vyrovnání s minulostí ve vztazích s ČR, Polskem, Izraelem, dalšími zeměmi)

3.      Struktura a zaměření německé bezpečnostní politiky a Bundeswehru: reforma a nasazení (případně nenasazení) v zahraničí - od Kambodži 1991 k Afghánistánu, Libyi (2011) a Mali (2013)

4.      SRN a organizace kolektivní obrany: Transformace a rozšiřování NATO a vývoj EBOP - mezi atlantismem a europeismem, SRN a dělba práce mezi NATO a EU -  

5.      SRN a organizace kolektivní bezpečnosti a regionální spolupráce: OSN, OBSE, Nordic Council -

6.      Ekonomické determinanty německé politiky; Německo ve světovém hospodářství (Německo jako hospodářský aktér), vnější hospodářská politika, podpora německého exportu a zájmů německých firem -  

7.      Energetická diplomacie Německa - závislost na energetických surovinách (Rusko, diverzifikace), vztah k evropské energetické politice, propojení produktovodů a energetických sítí, Energiewende -

8.      Přístup ke konfliktu na Balkáně 1990-2013 (rozpad Jugoslávie, mezinárodní crisis managementcontact group, Kosovo 1999, uznání kosovské nezávislosti, rostoucí role EU, rozšiřování EU),  -

9.      Válka v Perském zálivu I. a II., boj proti terorismu,  

10.  Strategické vazby s USA - ekonomické, vojensko-strategické, kulturní -

11.  Vztahy s Čínou, Latinskou Amerikou, Afrikou -

12.  (Strategické) partnerství s Ruskem, Ukrajinou, SNS - rusko-ukrajinský konflikt

13.  Evropská unie: Rozšiřování EU, Turecko, Východní partnerství -

14.  Evropská unie: konstitutivní politika EU (Maastricht, Amsterdam, Nicce, EÚS, Lisabon, současné změny v souvislosti s eurokrizí) -

15.  Evropská unie: jednotlivé politické sektory (regulativní politika) -

16.  Evropská unie: vznik, vývoje, krize a snahy o záchranu eurozóny (1986/1990-2016) 

17.  Role německých zemí v ZP - především v rámci EU

18.  Vztahy s Francií, menšími západní sousedy a partnery -

19.  SRN a země Visegrádské skupiny: bilaterální a multilaterální vztahy, vztahy s Polskem, česko-německé vztahy

20.  Vztahy ke krizovým oblastem, zejména Izraeli a Blízkovýchodnímu konfliktu, Iránu, Severním Koreji, Africe -

21.  Vztah k rozvojovým zemím a otázkám rozvoje -

22.  Lidská práva, ochrana menšin, azylová politika, imigrace - řešení migrační krize -

23.  Mezinárodní politika ochrany životní prostředí (Klimawandel)  -

24.  Německá kulturní diplomacie, podpora šíření německého jazyka, mezinárodní spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání, vědy a výzkumu - Petra Matějů

25.  Německá a mezinárodní akademická a politická debata o charakteru a budoucnosti německé politiky -  

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK