PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Německé kultury současnosti: identita, migrace, multikulturalismus - JMM110
Anglický název: German Cultures Today: Identity, Migration, Multiculturalism
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM056
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2018)
Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vývojem kultury v Německu a v Rakousku ve 20. století. Těžiště výkladu leží v afirmativní i negativní konfrontaci kultury s nacionálním socialismem a související otázce kultury "prorežimní" (propagandistické) i "opoziční" (exil, odboj, vnitřní emigrace). Pozornost je však věnována i předcházejícímu období, na kterém je sledována otázka kontinuity konzervativní části kulturního spektra i varovných tónů ze strany spíše levicově zaměřených intelektuálů, rovněž tak období poválečnému, na kterém je rozebírána problematika zpětné reflexe a otázka viny za spáchané zločiny.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2018)

Cílem kurzu je seznámit studenty s kulturou německého a rakouského prostředí ve 20. století jako s významným faktorem společnosti, přesahujícím do politických, sociálních i ekonomických sfér života.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2018)

- HOERDER, Dirk. "Migration and Cultural Interaction across the Centuries". In German Politics and Society, Vol. 26, No. 2, Summer 2008, p. 1-23.

- LE RIDER, Jacques. "Mitteleuropa, Zentraleuropa, Mittelosteuropa. A mental map of Central Europe". In European Journal of Social Theory, Vol. 11, No. 2, 2008, p. 155-169.

- BROWN, TIMOTHY S. „1968“ East and West – Divided Germany as a Case Study in Transnational History“, American Historical Review, February 2009, 69–96.

CUNNINGHAM, JOSEPH. “Praxis Exiled: Herbert Marcuse and the One Dimensional University”, Journal of Philosophy of Education, Vol. 47, No. 4, 2013, 537–547.

- EBENSHADE, RICHARD S. “Remembering to Forget: Memory, History, National Identity in Postwar East-Central Europe”, Representations, Vol. 39, Winter 1995, 72–96.

- EKMAN, J. and LINDE, J. "Communist Nostalgia and the Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe", Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 21, No. 3, September 2005, 354–374.

- GANDY, MATTHEW. "Contradictory Modernities: Conceptions of Nature in the Art of Joseph Beuys and Gerhard Richter", Annals of the Association of American Geographers 87(4), 1997, 636–659.

- HAYTON, JEFF. „Härte gegen Punk: Popular Music, Western Media and State Response in the German Democratic Republic”, German History, Vol. 31, No. 4, 523–549.

- LITTLEJOHN, J. T. and PUTNAM, M. "Rammstein and Ostalgie: Longing for Yesteryear", Popular Music and Society, Vol. 33, No. 1, February 2010, 35–44.

- PIOTROWSKI, PIOTR. “How to Write a History of Central-East European Art?,” Third text, Vol. 23, No. 1, January 2009, 5–14.

- dále veškerá povinná literatura na jednotlivé semináře

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2018)

Povinná aktivní účast na semináři založená na četbě, ústní referát a ústní zkouška založená na písemné seminární práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2018)

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 180 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu, dále příprava referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 30 tiskových stran a složení ústní zkoušky na základě menší seminární práce na vybrané téma v rozsahu do 10 stran textu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2018)

Okruhy témat:

- otázka singularity a plurality pojmu kultura

- rozměry a definice pojmu identita - národní, regionální, lokální, náboženská...

- vyrovnávání se s (nejen nacistickou a komunistickou) minulostí

- migrace a její podoby v kontextu dějin

- otázka mediální reflexe současného světa, sociální konstrukce reality

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2018)

Znalost německého a anglického jazyka, základní znalost soudobých dějin Německa.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK