Metodologie výzkumu židovských dějin - JMM104
Anglický název: Methodology of the Research of Jewish History
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (04.05.2016)
Cílem kurzu je představit nejnovější trendy v metodologii dějin Židů s důrazem na evropské dějiny Židů v 19. a 20.
století.Ve většině případů se jedná o témata, která přesahují obor židovských dějin a jsou tudíž aplikovatelná i na
dějiny jiných skupin obyvatelstva.
Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (04.05.2016)

Páteří kurzu bude analýza textů, které v posledních letech zásadně ovlivnily interpretaci různých aspektů židovských dějin. Jednou za měsíc se studenti zúčastní semináře k moderním židovským dějinám s hostujícími přednášejícími, který organizuje Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Židovské muzeum v Praze a CEFRES (v prostorách ŽM). Zájemci mohou pokračovat kurzem How Jewish is Jewish History v anglickém jazyce

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (04.05.2016)

Aktivní účast na hodinách a znalost četby

Analýza jedné četby pro ostatní a vedení diskuze

Seminární práce v rozsahu dva až tři tisíce slov, téma nutné konzultovat nejpozději do konce října