PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Církve a náboženství současné střední a východní Evropy - JMM099
Anglický název: Churches and religions of contemporary East-Central Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (29.10.2004)
Přednáška a seminář se zabývají základními problémy církevního vývoje východní Evropy ve 20. století a současnosti

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (29.10.2004)

Povinná literatura: Povinná literatura:

Grajewski Andrzej, Rusko a kříž (Z dějin pravoslavné církve v SSSR), Praha 1997, týž, Jidášův komplex, Praha 200x, Kumor Boleslaw, Historia Kosciola, czesc 8, Lublin 1996

Doporučená literatura:

Cywinski Bogdan, Ogniem próbowane (Z dziejów najnowszych Kosciola katolickiego w Europie srodkowo - wschodniej, tom 1 - 2, Warszawa 1993-1994, Pospělovskij D. V., Russkaja pravoslavnaja cerkov v XX veke, Moskva 1995, Religii narodov sovremennoj Rossii /zodp. red.: M. P. Mčedlov/, Moskva 1999, Weigel George, Ostateczna rewolucja (Kosciol sprzeciwu a upadek komunizmu), Poznan 1995, Zaryn Jan, Stolica apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944 - 1958, Warszawa 1998

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VYKOUKAL (29.03.2008)

Zpráva/recenze knihy dle dohody. Knihy vybírejte (doporučeno, nikoliv přikázáno) ze seznamu, který je dostupný (pravidelně inovován) na www stránkách katedry Ruských a východoevropských studií zde - vpravo link Knihy (termín zadání do 11.3.2008, odevzdání do 9.6.2008), rozsah v případě běžné zprávy 2 normostrany, u kritické recenze dle potřeby), vybraný titul nesmí být vydán před rokem 2005. Bez odevzdané recenze neni možné dostat zápočet nebo známku z předmětu!!!!

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.06.2010)

1. Stav církevní a náboženské problematiky kolem r. 1900 (do první světové války)

2. Hlavní změny v období první světové války a meziválečného období - situace v SSSR

3. Postavení církví a náboženství v meziválečném Polsku

4. Hlavní změny v období druhé světové války

5. Sovětský stát a pravoslaví po r. 1943, snahy o šíření jeho vlivu do zahraničí

6. Pokus o likvidace řeckého katolicismu jako projev ruské mocenské expanze

7. Vývoj katolicismu a církevní problematiky v lidovém Polsku (do r. 1956)

8. Změny v době vlády N. Chruščova - SSSR a ostatní země středovýchodní Evropy

9. Brežněvovské období - rozvíjení tradice i změny přístupů: specifika situace v SSSR a Polsku

10. Role církví a náboženství v době přestavby a rozpadu SSSR

11. Vývojové změny v 90. letech 20. století

12. Specifika nejnovějšího církevně-politického vývoje v jednotlivých státech regionu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK