PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert - JMM082
Anglický název: German Literature in the 20th Century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM636
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Beim Bau der Chinesischen Mauer.docx Kafka_Beim Bau PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Das Unheimliche.docx Freud-Das Unheimliche PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Freud_Das Unheimliche.docx Freud: Das Unheimliche PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Hofmannsthal.docx Chandos-Brief PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Kafka_Beim Bau der Chinesischen Mauer.docx Kafka: Beim Bau... PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout loos_ornamentundVerbrechen.pdf Loos: Ornament und Verbrechen PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Moderne_Prednaska_1_2018.pptx Vorlesung 1 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Moderne_prednaska_2_2018.pptx Vorlesung 2: Sprach- und Subjektkrise PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Moderne_Prednaska3_2018.pptx Vorlesung 3: Fragment PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska__Grossstadt_2018.pptx přednáška 6: Großstadt PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_10_Nachmoderne_2018.pptx Přednáška 10: Moderne nach dem 2. WK PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_4_Psychoanalyse_2018.pptx Vorlesung 4: Psychoanalyse PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_6_2018_Massen.pptx Vorlesung 5: Massen PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_7___neue_Medien_2018.pptx Přednáška 7: Neue Medien PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_8_Film_und Radiodebatte_2018.pptx Přednáška 8: Film- und Radiodebatte PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_9_Fotografie nach dem 2. WK.pdf Přednáška 9: Fotographie in der Literatur nach dem 2. WK PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Thesen dervereinigung durch_deutscheModerne.docx Manifest der Vereinigung Durch PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (28.09.2016)
Kurz s podtitulem "Individualita a společnost v německy psané literatuře od moderny po 2. světovou válku" bude mapovat období tzv. klasické moderny, jakož i 30. let 20. století z hlediska literární reflexe vývoje společnosti a pohledu na jedince. Zaměříme se na taková témata jako je krize subjektu, krize jazyka, vliv filozofie Friedricha Nietzsche, psychoanalýzy Sigmunda Freuda i úvah Ernsta Macha a Georga Simmela. Dalšími otázkami, jimiž se kurz bude zabývat, jsou masová kultura a masová společnost, nová média, velkoměsta a kult zábavy - to vše v zrcadle krásné literatury a v literárních esejích. Zajímat nás bude zejména, jak se s těmito poměrně novými sociálními a kulturními jevy vypořádává jedinec, jak hledá své postavení a reaguje na svět kolem sebe a zda je jeho pozice vůbec udržitelná. Kurz bude ještě doplněn o pachematický ohled na poválečnou německy psanou literaturu, aby bylo zřejmé, jak se témata, které otevřela moderna dotýkají i naší doby, kultury a literatury a jak lze díky pochopení moderny lépe rozumět i současnému světu.
V kurzu budou diskutována díla následujícíh autorů: H. von Hoffmannsthal, H. Bahr, E. Barlach, G. Kaiser, A. Döblin, W. Benjamin, C. Valentin, H. Hesse, R. M. Rilke, K. Kraus či F. Kafka, ale i G. Grass, H. Böll, P. Süsskind nebo E. Jandl.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývoj v kultuře a myšlení, zvláště pak německojazyčné literatuře ve 20. století. Předmět se zaměřuje na období počátků moderny na fenomény jako je krize jazyka a subjektu, nová média a s tím související proměny kultury, ale poukazuje i na přesahy do kultury, zejména německé literatury 2. poloviny 20. a počátku 21. století

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (13.10.2016)

 

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 160 tiskových stran odborného textu (esejů) a 300 stran beletrie, a to vše v německém jazyce, a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu, dále přípravu referátu (15 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 15 tiskových stran a složení ústní zkoušky v rozsahu přípravné četby a přednášek. Seminář i přednáška se konají v německém jazyce. Závěrečná práce na vybrané téma, související s tématy kurzu v rozsahu 20 normostran

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.05.2016)

 

GRIMMINGER, Rolf, MURAŠOV, Jurij, STÜCKRATH, Jörn (Hg.). Literarische Moderne. Europäische Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Reinbek bei Hamburg:, 1995K

VIETTA, Silvio. Die literarische Moderne. Eine problemgeschichtliche Darstelung der deutschsprachigen Literatur von Hölderlin bis Thomas Bernhard. Stuttgart, 1992

PIECHOTTA, Hans Joachim, WUTHENOW, Ralph-Rainer, ROTHEMANN, Sabine (ed.). Die literarische Moderne in Europa. Opladen / Wiesbaden, 1994

WUNBERG, Gotthart (ed.). Die literarische Moderne. Dokumente zum Selbstverständnis der Literatur um die Jahrhundertwende. Frankfurt am Main, 1971

BORCHMEYER, Dieter, ŽMEGAČ, Viktor (ed.). Moderne Literatur in Grudnbegriffen. Frankfurt am Main, 1987

BECKER, Sabina, KIESEL, Helmuth, KRAUSE, Robert. Literarische Moderne: Begriff und Phänomen. Berlin, 2007.

KRACAUER, Siegfried. Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt am Main, 1977

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (24.10.2019)

Výuka probíhá formou kombinace přednášky zaměřené na popsání základních fenoménů moderní a současné kultury a semináře, v němž je kladen důraz na diskusi o primárních literárních textech (které studenti čtou a interpretují v rámci domácí přípravy a jejich vztah k probíraným obecným tématům a dále na samostatnou práci studentů ve smyslu jejich písemných prací opřených o primární i sekundární literaturu a závěrečné ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (02.10.2018)

 

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 160 tiskových stran odborného textu (esejů) a 300 stran beletrie, a to vše v německém jazyce, aktivní účast na diskuzi, dále přípravu referátu (15 minut) na zadané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 30 tiskových stran a složení ústní zkoušky v rozsahu přípravné četby, přednášek a seminářů za použití čtených textů. Závěrečná písemná práce - esej v rozsahu 10 normostran k vybranému tématu kurzu

 Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

 účast na semináři: 8

 účast na přednášce 8

 přípravná četba odborná 40

 přípravná četba beletrie 23

 referát 20

 ústní zkouška 1

písemná práce 50

 celkem 150

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (17.02.2020)

Programm des Kurses:

1. 20.2. Moderne - Einführung in die Problematik.

Seminar: Manifest der freien Vereinigung Durch, Manifest der tschechischen Moderne.

2. (27.2.) Literatur im Film der 2. Hälfte des 20. Jhs  - einige Beispiele. Böll, Grass, Süsskind, bzw. Brussig: Blechtrommel, Das Parfüm, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Sonnenallee - selbständiger Filmschau

3. (5.3). Sprachkrise und Subjektkrise.

Seminar: Hofmannsthal: Chandos-Brief, Dada, Kraus, Karl: Die letzten Tage der Menschheit (Auszug), Hesse, Hermann: Kurzgefasster Lebenslauf.

4. (12.3.)  Moderne und die deutsche Frühromantik. Fragment und die Komunikationskrise.
Seminar: Kafka, Franz: Beim Bau der chinesischen Mauer.

5. (19.3.) Psychoanalyse und die Moderne.

Seminar: Freud, Siegmund: Das Unheimliche


6. (26.3.)
Massen und ihre Reflexion in der Literatur.

Seminar: , Tucholsky, Kurt: Masse Mensch., Kracauer, Siegfried:  Das Ornament der Masse

 

7. (2.4..) Die Großstadt in der Literatur

Seminar: Simmel, Georg: Die Großstädte und das Geistesleben, Heym, Georg: Die Stadt, Tucholsky, Kurt: Augen in der Großstadt.

 

 

8. (9.4.)  fällt ab

 

9. (14.4.) neue Medien: Veränderungen der medialen Situation - Auraverlust der Kunst, neue Medien, Anfänge des Films und die Reaktion der Literatur    

Seminar: Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Döblin, Alfred: Berliner Programm

 

Radio - und Film-Debatte
Seminar:Kaiser, Georg: Lebenslauf am Mikrophon, Brecht, Bertold: Radio-Texte, Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz - das 1. Buch (das filmische Schreiben).

 

10. (23.4.) Photographie in der deutschsprachigen Literatur der 2. Hälfte des 20. Jhs - Dokumente und Wahrheit? Einige Beispiele: Ransmayr, Böll, Wallraff, Grass, Brussig, Vertlib

Seminar: Sebald: Austerlitz (S. 1-50), Brussig: Wie es leuchtet  (Auszug)

 

11.  (28.4) Ausblick: Echos der Moderne in der Nachkriegszeit: Ende der Fiktion (Hildesheimer, Andersch), Sprachkrise nach Auschwitz (Adorno Sebald, Enzensberger, Celan).

Seminar: Celan: Die Todesfuge, Koeppen

12.  (7.5.) Gegenwartsliteratur I: a) Sgn. Migrationsliteratur, b) Kontroversen um die deutschsprachigen Nobelpreisträger für Literatur

Seminar: Moníková, Florescu, Trojanow, Handke, Jellinek, Grass - wird noch spezifiziert

13. (16.5.) Gegenwartsliteratur II: a) Ossis und Wessis in der Literatur, b)  Literatur und Geschichte: Erinnerungsliteratur, kulturelles Gedächtnis und Literatur.

 

 

.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK