PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert - JMM082
Anglický název: German Literature in the 20th Century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / 10 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM636
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Moderne_Prednaska_1_2017.pptx Vorlesung 1_2017 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Moderne_prednaska_2_2017.pptx Vorlesung2_2017 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Moderne_Prednaska3_2017.pptx Vorlesung 3: Fragment PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_11_Nachmoderne_2017.pptx Vorlesung 11_2017: Nachklänge der Moderne nach dem 2. WK PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_12_Film_nach dem2WK_2017.pptx Vorlesung 12: Literaturverfilmungen nach dem 2. WK PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_4_Psychoanalyse_2017.pptx PVorlesung 4_2017_Psychoanalyse PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_6_Gossstadt_2017.pptx Vorlesung 6: Großstadt PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_6_Massen.pptx Vorlesung 5: Massen PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_7___Film_2017.pptx Vorlesung 7: Film und Literatur vor dem 2. WK PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_8___neue_Medien_2017.pptx Vorlesung 8: Neue Medien PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout prednaska_9_Film_und Radiodebatte_2017.pptx Vorlesung 9_2017: Film und Radio-debate PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (28.09.2016)

Kurz s podtitulem "Individualita a společnost v německy psané literatuře od moderny po 2. světovou válku" bude mapovat období tzv. klasické moderny, jakož i 30. let 20. století z hlediska literární reflexe vývoje společnosti a pohledu na jedince. Zaměříme se na taková témata jako je krize subjektu, krize jazyka, vliv filozofie Friedricha Nietzsche, psychoanalýzy Sigmunda Freuda i úvah Ernsta Macha a Georga Simmela. Dalšími otázkami, jimiž se kurz bude zabývat, jsou masová kultura a masová společnost, nová média, velkoměsta a kult zábavy - to vše v zrcadle krásné literatury a v literárních esejích. Zajímat nás bude zejména, jak se s těmito poměrně novými sociálními a kulturními jevy vypořádává jedinec, jak hledá své postavení a reaguje na svět kolem sebe a zda je jeho pozice vůbec udržitelná. Kurz bude ještě doplněn o pachematický ohled na poválečnou německy psanou literaturu, aby bylo zřejmé, jak se témata, které otevřela moderna dotýkají i naší doby, kultury a literatury a jak lze díky pochopení moderny lépe rozumět i současnému světu.
V kurzu budou diskutována díla následujícíh autorů: H. von Hoffmannsthal, H. Bahr, E. Barlach, G. Kaiser, A. Döblin, W. Benjamin, C. Valentin, H. Hesse, R. M. Rilke, K. Kraus či F. Kafka, ale i G. Grass, H. Böll, P. Süsskind nebo E. Jandl.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (13.10.2016)

 

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 160 tiskových stran odborného textu (esejů) a 300 stran beletrie, a to vše v německém jazyce, a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu, dále přípravu referátu (15 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 15 tiskových stran a složení ústní zkoušky v rozsahu přípravné četby a přednášek. Seminář i přednáška se konají v německém jazyce. Závěrečná práce na vybrané téma, související s tématy kurzu v rozsahu 20 normostran

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.05.2016)

 

GRIMMINGER, Rolf, MURAŠOV, Jurij, STÜCKRATH, Jörn (Hg.). Literarische Moderne. Europäische Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Reinbek bei Hamburg:, 1995K

VIETTA, Silvio. Die literarische Moderne. Eine problemgeschichtliche Darstelung der deutschsprachigen Literatur von Hölderlin bis Thomas Bernhard. Stuttgart, 1992

PIECHOTTA, Hans Joachim, WUTHENOW, Ralph-Rainer, ROTHEMANN, Sabine (ed.). Die literarische Moderne in Europa. Opladen / Wiesbaden, 1994

WUNBERG, Gotthart (ed.). Die literarische Moderne. Dokumente zum Selbstverständnis der Literatur um die Jahrhundertwende. Frankfurt am Main, 1971

BORCHMEYER, Dieter, ŽMEGAČ, Viktor (ed.). Moderne Literatur in Grudnbegriffen. Frankfurt am Main, 1987

BECKER, Sabina, KIESEL, Helmuth, KRAUSE, Robert. Literarische Moderne: Begriff und Phänomen. Berlin, 2007.

KRACAUER, Siegfried. Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt am Main, 1977

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (06.10.2016)

 

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 160 tiskových stran odborného textu (esejů) a 300 stran beletrie, a to vše v německém jazyce, aktivní účast na diskuzi, dále přípravu referátu (15 minut) na zadané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 30 tiskových stran a složení ústní zkoušky v rozsahu přípravné četby, přednášek a seminářů za použití čtených textů. Závěrečná písemná práce - esej v rozsahu 15 normostran k vybranému tématu kurzu

 Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

 účast na semináři: 8

 účast na přednášce 8

 přípravná četba odborná 40

 přípravná četba beletrie 23

 referát 20

 ústní zkouška 1

písemná práce 50

 celkem 150

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (07.09.2017)

Programm des Kurses:

1. 2.10. Moderne - Einführung in die Problematik. Lektüre: Manifest der freien Vereinigung Durch,
Manifest der tschechischen Moderne.

2. 9.10. Sprachkrise und Subjektkrise. Seminar: Chandos-Brief, Dada,
Kraus, Karl: Die letzten Tage der Menschheit (Auszug),
Hesse, Hermann: Kurzgefasster Lebenslauf.

3. 16.10.  Moderne und die deutsche Frühromantik. Fragment und die Komunikationskrise.
Seminar: Kafka, Franz: Beim Bau der chinesischen Mauer.

4. 23.10. Psychoanalyse und die Moderne. Seminar: Freud, Siegmund: Das Unheimliche


5.
30.10. Massen und ihre Reflexion in der Literatur. Seminar: , Tucholsky, Kurt:  Masse Mensch., Kracauer, Siegfried:  Das Ornament der Masse

6. 6.11. Die Großstadt in der Literatur.

Seminar: Simmel, Georg: Die Großstädte und das Geistesleben, Heym, Georg: Die Stadt, Tucholsky, Kurt: Augen in der Großstadt. Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz - das 1. Buch (Anfang und Film)

7. 13.11  Veränderungen der medialen Situation - Auraverlust der Kunst, neue Medien.

Seminar: Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

 

8. 20. 11.      Anfänge des Films und die Reaktion der Literatur    

Seminar: , Döblin, Alfred: Berliner Programm

 

9. 27.11. neue Medien: Radio - und Film-Debatte
Kaiser, Georg: Lebenslauf am Mikrophon, Brecht, Bertold: Radio-Texte, 
Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz - das 1. Buch (das filmische Schreiben).

 

10. 4. 12. Photographie in der deutschsprachigen Literatur der 2. Hälfte des 20. Jhs - Dokumente und Wahrheit? Einige Beispiele: Ransmayr, Böll, Wallraff, Grass, Brussig, Vertlib

11. 11. 12. Ausblick: Echos der Moderne in der Nachkriegszeit: Ende der Fiktion (Hildesheimer, Andersch), Sprachkrise nach Auschwitz (Adorno Sebald, Enzrnsberger, Celan).

Seminar: Celan: Die Todesfuge

12. 18. 12.Literatur im Film der 2. Hälfte des 20. Jhs  - einige Beispiele. Böll, Grass, Süsskind

 

Seminar: Filme: Die Blechtrommel, Das Parfüm, Die verlorene Ehre der Katharina Blum

 

 

 

 

.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK