PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zahraniční politika SRN I - JMM081
Anglický název: German Foreign Policy I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JTM030
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Neslučitelnost : JMM352
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Handl D-RU Entfremdung OE 1-2 2019.pdf Změny německé politiky vůči Rusku po 2014 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Krotz-Schild France-Germanys-Indispensable-Ally-in-EU 2018.pdf Německo-francouzská spolupráce v EU JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Sylabus NZP zima 2017.docx sylabus zima 2017 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.09.2019)
Kurs se zaměří na analýzu současné německé zahraniční politiky: charakteristiku jejích institucionálních a normativních rámců, jednotlivých etap jejího vývoje od 1845/9 po současnost, hlavních téma současné politiky, zejména v oblasti evropské a bezpečnostní politiky, hlavních multilaterálních relací a bilaterálních vztahů.

Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.09.2019)

Cílem kurzu je osvojit si schopnost analyzovat a intepretovat současnou německou zahraniční politiky v jejím historickém kontextu, mezinárodních a vnitropolitických souvislostech a s pochopením jejích institucionálních specifik.

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (23.09.2019)

Povinná literatura (vše v SIS, celkově cca 400 stran):

Lappenküper, Ulrich (2008) Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1949-1990 (München: Oldenbourg 2008), 1-43.

Bierling, Stefan (2005), Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen (2.vydání - München: Oldenbourg, 2005)

Bierling, Stephan (2014): Vormacht wider Willen. Deutsche Außenpolitik von der Wiedervereinigung bis zur Gegenwart. H.C.Beck  

Kapitoly V. Handl, J. Eberle, M. Kunštát, B. Veselá in V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011)  

Staack, Michael (2011): „Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“, in: Staack, Michael (ed): Einführung in die Internatioinale Politik (München: Oldenbourg, 2011), 213-267.  

Veselá, Barbora v knize V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011), 119-135, tamtéž texty Eberle, Kunštát (76-119)

Text Moskevské smlouvy 2+4, 12. 9. 1990.

Kai Oppermann (2018): Between a Rock and a Hard Place? Navigating Domestic and International Expectations on German Foreign Policy, German Politics,1-17 

Eberle, Jakub (2019): Jakub Eberle (2019): Germany as a Dividual Actor: Competing Social Logics and their Political Articulations, German Politics, 1-17.

Bagger, Thomas (2019)The World According to Germany: Reassessing 1989. The Washington Quarterly, 41:4, 53–63

Katrin Böttger / Mathias Jopp (2017). Fundamentals of German European Policy. German European Policy Series No 01/17, 1- 15.

Bulmer, Simon – Paterson, William (2017), Germany’s role in the handling of the European monetary and refugee crisis. Jahrbuch der Europäischen Integration 2016, 1-10

Tom Dyson (2014) German Defence Policy under the Second Merkel Chancellorship, German Politics, 23:4, 460-476. 

Handl, Vladimir (2019). Entfremdung und Kooperation. Pradigmenwechsel in der deutsche Ruslandpolitik? Osteuropa, 1-2/2019, 53-66.

Krotz, Ulrich – Schild, Joachim (2018). France: Germany’s Indispensable Ally in European Policy-Making. German European Policy Series No 01/18, 1-18.

Heiduk, Felix (2014) Conflicting Images? Germany and the Rise of China. German Politics, 23:1-2, 118-133

Kitzelbach, Katrin – Mohan, Garina (2016) German human rights policy in a multipolar world. https://www.gppi.net/2016/11/21/german-human-rights-policy-in-a-multipolar-world

Schmidt, Siegmar (2014) Entwicklungszusammenarbeit im Kontext der deutschen Sicherheitspolitik. In: Stephan BöckenfördeSven Bernhard Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik Herausforderungen, Akteure und Prozesse, Budrich, 244-264.

Dokumenty a doplňkové texty v průběhu semestru 

Doporučená:

Helga Haftendorn, Deutsche Aussenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945-2000 (Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001)

Colschen, Lars, Deutsche Aussenpolitik, W.Fink UTB, Paderborn, 2010

Böttger, Katrin – Jopp, /Mathias (eds): Handbuch zur Deutschen Europapolitik. Baden-Baden: Nomos 2016.

Gisela Müller-Brandeck-Bocquet et al: Deutsche Europapolitik von Konrad Adenauer bis Angela Merkel (Opladen: Leske und Budrich, 2002, nově 2009)

Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann, Reinhard Wolf (eds): Handbuch zur deutschen Aussenpolitik (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007)

Georg Schöllgen: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: von den Anfängen bis zur Gegenwart (München: Beck, 2004)

Christian Hacke: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder? (Frankfurt a.M.: Ullstein, 2003)

Gunther Hellmann, Rainer Baumann, Wolfgang Wagner: Deutsche Aussenpolitik : eine Einfürung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.

Hanrieder, Wolfram: Germany, America, Europe : Forty Years of German Foreign Policy. New Haven : Yale University, 1989.

Timothy Garton Ash, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent. (London: Vintage, 1993), Peter Bender: Neue Ostpolitik : Vom Mauerbau bis zum Moskauer Vertrag (München: DTV, 1989)

Frank R.Pfetsch: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik 1949-1992. (München: Fink Vrlg. 1993)

Rother, Bernd: Willy Brands Aussenpolitik (Wiesbaden: Springer, 2014)

Schwarz, Hans Peter: Konrad Adenauer I. a II. (Stuttgart: DVA 1986…)

Schwarz, Hans Peter: Helmut Kohl: eine politische Biographie (München: DVA, 2012)

Egon Bahr: Zu meiner Zeit (München: Blessing, 1996) 

Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen (Berlin: Siedler, 1995) 

Hans-Dieter Lucas (Hrsg.) Genscher, Deutschland und Europa (Baden-Baden : Nomos, 2002)

 

Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (23.09.2019)

Metody: Výuka bude probíhat formou přednášek a následných seminářů, v nichž budou studenti mj. pracovat s literaturou, dokumenty a budou prezentovat referáty o knihách. 

Účasníci kursu se rovněž povinně a aktivně zúčastní přednášky a debaty s autory hlavní doporučené literatury kurzu - Simonem Bulmerem a Williamem Patersonem, 17. 12. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (23.09.2019)

Zakončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (50 %), recenze o knize (26 %) a aktivita během seminářů (24 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů v písemném testu.
Hodnocení bude probíhat dle Opatření děkana č. 20/2019, https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (26.10.2019)

Název předmětu: Současná zahraniční politika SRN

Kód předmětu: JTM030

Charakteristika: jednosemetrální

Kredity: 6 

Vyučující: JUDr. Vladimír handl, CSc., handl@iir.cz, 251080284, 

Rozsah: 1/1

Konzultace: středa, 17:00 - 18:30 po domluvě emailem

Kurs se zaměří na analýzu institucionálních a normativních rámců německé politiky, jednotlivých etap jejího vývoje od poválečného období po sjednocení (přehledově až do současnosti). Výuka bude probíhat formou přednášek a seminářů, doplňovaných diskusemi o současném vývoji německé zahraniční politiky, povinné literatuře/dokumentech. Posluchači rovněž zpracují a přednesou referáty o knihách. 

 

Stručný program (všechny texty na webu nebo SIS):

1.       Úvod: zahraničně-politická analýza, literatury a dokumenty, interpretační přístupy k německé zahraniční politice – 2. 10.

Text:

Staack „Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“, s. 214-219. 

 

2.       Normativní základna (Základní zákon a dal.), politická kultura, zájmy, instituce a proces tvorby - vnitřní aspekty, aktéři německé ZP – 9. 10.

Text:

Veselá, Barbora v knize V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011), 119-135 informativně tamtéž texty Eberle, Kunštát (76-119)

 

3.   Hlavní fáze vývoje NZP 1945/49-1969 -  16. 10. 

Text:

Lappenküper, Ulrich (2008) Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1949-1990. München: Oldenbourg 2008, 1-22.

 

4.   Hlavní fáze vývoje NZP 1969-1989 – 23. 10.

Text: Lappenküper, Ulrich (2008) Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1949-1990. München: Oldenbourg 2008, 22-43.

 

5. Německé sjednocení 1989 -1990 – 30. 10.

Texty:

Bierling, Stefan, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen (2.vydání - München: Oldenbourg, 2005)253-277

Text Moskevské smlouvy 2+4

 

6.  Zahraniční politika sjednoceného Německa – kognitivní faktory – 6. 11.

Texty:

Kapitoly Eberle a Kunštát in V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011), 76-119

Kai Oppermann (2018): Between a Rock and a Hard Place? Navigating Domestic and International Expectations on German Foreign Policy, German Politics,1-17

 

7. Interpretace a analýza německé politiky po roce 1990 – vnitřní a vnější faktory – 13. 11.

Texty:

Eberle, Jakub (2019): Jakub Eberle (2019): Germany as a Dividual Actor: Competing Social Logics and their Political Articulations, German Politics, 1-17.

Bagger, Thomas (2019)The World According to Germany: Reassessing 1989. The Washington Quarterly, 41:4, 53–63

 

8. Německá evropská politika – 20. 11.

Texty:

Katrin Böttger / Mathias Jopp (2017). Fundamentals of German European Policy. German European Policy Series No 01/17, 1- 15.

Bulmer, Simon – Paterson, William (2017), Germany’s role in the handling of the European monetary and refugee crisis. Jahrbuch der Europäischen Integration 2016, 1-10

 

9. Německá bezpečnostní politika a vztah k USA a Rusku – 27. 11.

Texty: 

Tom Dyson (2014) German Defence Policy under the Second Merkel Chancellorship, German Politics, 23:4, 460-476. 

Handl, Vladimir (2019). Entfremdung und Kooperation. Pradigmenwechsel in der deutsche Ruslandpolitik? Osteuropa, 1-2/2019, 53-66.

 

10. Německo a Francie, Německo a Čína – 4. 12.

Texty:

Krotz, Ulrich – Schild, Joachim (2018). France: Germany’s Indispensable Ally in European Policy-Making. German European Policy Series No 01/18, 1-18.

Heiduk, Felix (2014) Conflicting Images? Germany and the Rise of China. German Politics, 23:1-2, 118-133

 

11. Lidskoprávní a rozvojová politika  - 11. 12.

Texty: 

Kitzelbach, Katrin – Mohan, Garina (2016) German human rights policy in a multipolar world. https://www.gppi.net/2016/11/21/german-human-rights-policy-in-a-multipolar-world

Schmidt, Siegmar (2014) Entwicklungszusammenarbeit im Kontext der deutschen Sicherheitspolitik. In: Stephan BöckenfördeSven Bernhard Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik Herausforderungen, Akteure und Prozesse, Budrich, 244-264.

 

13. Diskuse s představitelem velvyslanectví SRN – 18. 12.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK