PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Současná středovýchodní Evropa - JMM078
Anglický název: Contemporary East-Central Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (25.07.2016)

Kurz se formou semináře věnuje aktuálním politickým a hospodářským problémům zemí středovýchodní Evropy.
K jednotlivým tématům si studenti připravují příspěvky (cca 20-30 minut), po nichž následuje diskuse, mající za cíl
osvětlit historické kořeny problémů a současné kontextuální souvislosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK