PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Současná středovýchodní Evropa - JMM078
Anglický název: Contemporary East-Central Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (4)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (02.02.2019)
Kurz se formou semináře věnuje aktuálním společenským, politickým a hospodářským problémům zemí středovýchodní a jihovýchodní Evropy.
K jednotlivým tématům si studenti na základě předchozí dohody s vedoucími semináře připravují referáty vycházející ze současných událostí (cca 20-30 minut).
Po nich následuje diskuse mající za cíl osvětlit historické kořeny problémů a současné kontextuální souvislosti s ohledem na další země areálu.

Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (02.02.2019)

Cílem kurzu je aplikovat specifické problémy současnosti v rámci širšího, přinejmenším evropského kontextu, a utužit schopnost problémy kontextualizovat a zasadit je do širšího teoretického rámce.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (13.02.2019)

seminář

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK