PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Konversatorium zu den aktuellen Fragen I. - JMM061
Anglický název: Conversatorium on Contemporary Issues I.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JMMZ306
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.10.2015)

Předmět se zaměří na problematiku aktuálního politického vývoje ve Spolkové republice Německo a v Rakousku. Zároveň bude věnována strukturovaná pozornost problematice zahrnuté do okruhu otázek k aktuálnímu hospodářskému a sociálnímu vývoji v německy mluvících zemích pro státní závěrečné zkoušky oboru německá a rakouská studia. Kurz bude probíhat v německém jazyce a předpokládá aktivní přístup studentů k výuce.

V kurzu působí jako spoluvyučující tutor z Universität Düsseldorf Hakim El-Ghazali.

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.10.2015)

Cílem kurzu je sledování aktuálního politického dění v německy mluvících zemích a na základě četby a diskuze rozšíření kontextuálních znalostí. S ohledem na zaměření předmětu a jazyk výuky bude procvičen a zdokonalen také aktivní i pasivní odborná znalost německého jazyka. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.10.2015)

Za povinnou literaturu k předmětu se považuje pravidelné sledování vybraného denního (tištěného či elektronického) tisku z německy mluvících zemích. Kromě webových rozhraní je doporučeno využívat databázi Factiva, která je dostupná přes portál knihovny TGM (knihovna.jinonice.cuni.cz).

Pro sledování ekonomických dat poslouží vládní internetové stránky či stránky statistických úřadů. 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.10.2015)

Předmět je vyučován seminární formou. Každý student přednese minimálně jeden referát a jeden koreferát. Předpokládá se pravidelná aktivní účast studentů na diskuzích. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.10.2015)

Aktivní účast na hodině. Zapojení do diskuzí. Minimálně jeden referát a koreferát. Prezence. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.10.2015)

Pravidelně aktualizovaný sylabus včetně readeru a textu je možné nalézt v Moodles UK pod názvem kurzu "Konversatorium II", vyučující Tomáš Nigrin. Heslo pro vstup do kurzu je přijímení zemského ministerského předsedy, který jako první podobně postavený představitel své spolkové země navštívil ČR na jaře 2013 (všechna písmena malá).

Organizace výukové jednotky:


A: Pokud byl na hodinu přidělen referát:

Referát (25-30 minut) + následná diskuze na základě dodaného readeru (až do konce semináře)

B: Pokud na hodinu nebyl přidělen referát:

Debata na vybrané téma (příprava podkladových materiálů oběma vyučujícícmiú (30-40 minut) + debata o aktuálních politických tématech na základěPříklad témat pro letní semestr 2013:


- Plagiatsaffären und die deutsche Politik

- NSU Nazi-Morde → Prozess im April

- Die tschechische Präsidentenwahl und die deutschen Medien und Politik

- Kampfjet-Lobby-Affäre // Korruptionsskandale in Österreich

- Integrationsdebatte // Asyldebatte - Flüchtlingsproteste (D und Ö geht)

- Deutsche Europapolitik in der Krise

- Problem Großbauprojekte (Flughafen BB, S21)

- Wahlen 2013 (D und Ö)

- Wehrpflicht, Zivildienst und die alternde Gesellschaft am Bsp. der Volksbefragung in Ö

- Sexismusdebatte

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1ECTS = 25 hodin)
účast na seminářích 24
pravidelná příprava - sledování médií 24
referát 23
koreferát 7
přípravná četba readerům k diskuzím 22
celkem 100

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.10.2015)

Seminář probíhá v německém jazyce - vyžaduje se jeho aktivní znalost na velmi dobré úrovni. Předmět je určen pro studenty magisterského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK