PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Německá a rakouská kultura ve 20. století - JMM056
Anglický název: German and Austrian Culture in the 20th Century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JMM110
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2016)

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vývojem kultury v Německu a v Rakousku ve 20. století. Těžiště výkladu leží v afirmativní i negativní konfrontaci kultury s nacionálním socialismem a související otázce kultury "prorežimní" (propagandistické) i "opoziční" (exil, odboj, vnitřní emigrace). Pozornost je však věnována i předcházejícímu období, na kterém je sledována otázka kontinuity konzervativní části kulturního spektra i varovných tónů ze strany spíše levicově zaměřených intelektuálů, rovněž tak období poválečnému, na kterém je rozebírána problematika zpětné reflexe a otázka viny za spáchané zločiny.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2016)

Cílem kurzu je seznámit studenty s kulturou německého a rakouského prostředí ve 20. století jako s významným faktorem společnosti, přesahujícím do politických, sociálních i ekonomických sfér života.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2016)

-       BECKER, Anette. "The Avant-Garde, Madness and the Great War". In Journal of Contemporary History, Vol. 35, No. 1, January 2000, p. 71-84.

-       CANALES, Jimena and HERSCHER, Andrew. "Criminal skins: Tattoos and Modern Architecture in the Work of Adolf Loos". In: Architectural History, Vol. 48, 2005, p. 235-256.

-       FALASCA-ZAMPONI, Simonetta. "Fascism and Aesthetics". In Constellations, Vol. 15, No. 3, 2008, p. 351-365.

-       HOERDER, Dirk. "Migration and Cultural Interaction across the Centuries". In German Politics and Society, Vol. 26, No. 2, Summer 2008, p. 1-23.

-       KLAUTKE, Egbert. "Urban History and Modernity in Central Europe" In The Historical Journal, Vol. 53, No. 1, 2010, p. 177-195.

-       LE RIDER, Jacques. "Mitteleuropa, Zentraleuropa, Mittelosteuropa. A mental map of Central Europe". In European Journal of Social Theory, Vol. 11, No. 2, 2008, p. 155-169.

-       MOSSE, George L. "Fascist Aesthetics and Society: Some considerations". In Journal of Contemporary History, Vol. 31, No. 2, April 1996, p. 245-252.

-       PAUCKER, Henri R. Neue Sachlichkeit, Literatur im "Dritten Reich" und im Exil. Stuttgart, 1977.

-       REUVENI, Gideon. "The ‘Crisis of the Book’ and German Society after the First World War" In: German History, Vol. 20, No. 4, p. 438-461.

-       ROSSOL, Nadine. "Performing the Nation: Sport, Spectacles and Aesthetics in Germany, 1926-1936". In Central European History, Vol. 43, 2010, p. 616-638.

-       SCHOEPS, Karl Heinz. Deutsche Literatur zwischen den Weltkriegen. III, Literatur im Dritten Reich. Bern, 1992.

-       SCHORSKE, Carl E. Fin-de-siècle Vienna, New York, 1980.

-       dále veškerá povinná literatura na jednotlivé semináře

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2016)

Povinná aktivní účast na semináři založená na četbě, ústní referát a ústní zkouška založená na písemné seminární práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2016)

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 180 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu, dále příprava referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 30 tiskových stran a složení ústní zkoušky na základě menší seminární práce na vybrané téma v rozsahu do 10 stran textu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2016)

1.     Úvod - formální náležitosti, definice pojmů

2.     Otto Dix - George Grosz

3.     Paul Klee - Oskar Kokoschka

4.     Walter Gropius - Mies van der Rohe

5.     Leni Riefenstahl - Swing Kids

6.     Joseph Beuys - Gerhard Richter

7.     Wolf Biermann - Namenlos

8.     Wim Wenders - Tom Tykwer

9.     Hundertwasser - Norman Foster

10.   Kraftwerk - Totenhosen

11.   Karl Lagerfeld - Helmut Newton

12.   Shrnutí a diskuse

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2016)

Znalost německého a anglického jazyka, základní znalost soudobých dějin Německa.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK