PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Právní a institucionální rámec evropské integrace. - JMM047
Anglický název: Legal and Institutional Framework of European Integration.
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Neslučitelnost : JMM251, JMM259, JMM385
Záměnnost : JMM259
Je neslučitelnost pro: JMM385
Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (02.10.2017)

Šlosarčík, Ivo. Právní a politický systém EU. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer 2017.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK