PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Západní Evropa a svět - JMM039
Anglický název: Western Europe and the World
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM616
Záměnnost : JMM616
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.10.2019)
Povinný jednosemestrální kurs určený studentům magisterské specializace Západoevropská studia. Po uvedení posluchačů do problematiky studia a výzkumu zahraniční politiky se zaměřuje na klíčové vektory a problémy soudobých zahraničních politik Spojeného království a Francie v jejich historickém a proměňujícím se současném globálním kontextu, samostatné přednášky jsou věnovány specifikům zahraničních politik vybraných dalších zemí ZE.

Všechny zadané texty a opory k referátům jsou umístěny v systému MOODLE na <http://dl.cuni.cz>, název semináře je Zahraniční politiky zemí ZE, klíč <ZPZZE>
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.10.2019)

Studenti budou po absolvování předmětu schopni samostatně pracovat se strategickými dokumenty zahraniční a bezpečnostní politiky. Budou mít představu o institucionálním systému tvorby a výkonu zahraniční politiky. Dokáží posoudit specifika jednotlivých dimenzí zahraniční politiky i nároků na jejich výzkum. Budou schopni identifikovat a kontextualizovat společné a rozdílné prvky tradiční i současné orientace zahraničních politiky jednotlivých zemí ZE.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.10.2019)

Studijní literatura

 

BAYLIS J., SMITH S. a OWENS P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations (6. vydání Oxford: OUP, 2014)

 

BEACH, D., Analyzing foreign policy (Palgrave Macmillan, 2012)

 

BREUNING M., FOreign Policy Analysis. A Comparative Pespective (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2007)

 

DADDOW, Oliver a GASKARTH, Jamie(eds.), British Foreign Policy. The New Labour Years (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011)

 

DIODATO E. a NIGLIA F., Italy in International Relations: The Foreign Policy Conundrum (Palgrave Macmillan, 2017)

 

DOBSON P. a MARSH, S. (eds.), Anglo-American Relations. Contemporary perspectives (London/NY: Routledge, 2013)

 

DUMBRELL, John, A Special Relationship. Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq (2nd edition Houndmills: Palgrave Macmillan 2006)

 

DUNNE, T., „Britain and the gathering storm over Iraq“, in Smith, S., Hadfield A. a Dunne T., Foreign Policy. Theories, Actors, Cases. Oxford: OUP, 2008, 339-357

 

GARNETT, Mark, MABON, Simon a SMITH Robert, British Foreign Policy Since 1945 (London: Routledge 2017)

 

GOWLAND D., Britain and the European Union (London/NY: Routledge 2017)

 

HADFIELD A., MANNERS I. a WHITMAN R., Foreign Policies of EU Member States. Continuity and Europeanisation (Abingdon, Oxon: Routledge 2017)

 

HILL, Christopher, The Changing Politics of Foreign Policy (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003)

 

CHARILLON, F., Politique etrangere. Nouveaux regards. (Presses de Sciences Po, Paris, 2002)

 

MINTZ A., DeROUEN K., Understanding Foreign Policy Decision Making  (Cambridge University Press, 2010)

 

SENDING, O.L., „The future of diplomacy“, International Journal, Summer 2011, s. 527-542

 

SMITH, S., HADFIELD A. a DUNNE T., Foreign Policy. Theories, Actors, Cases (Oxford: Oxford University Press, 2008)

 

TOMALOVÁ, E., Kulturní diplomacie – francouzská zkušenost (ÚMV, Praha, 2008)

 

VÁŠKA, J., New Labour, Británie a svět. Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády New Labour (Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017

 

British Journal of Politics and International Relations 19:3 (August 2017) – Special Issue: Brexit

 

Klíčové dokumenty současné britské zahraniční politiky (uzel Global Britain): https://www.gov.uk/government/collections/global-britain-delivering-on-our-international-ambition

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.10.2019)

Předmět kombinuje přednáškovou a seminární formu, semináře jsou založeny na diskusích k zadaným dokumentům a odborné literatuře a na prezentacích a diskusích k případovým studiím. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.10.2019)

Program v ZS 2019:

 

1) 3. října – úvodní a organizační hodina (JV)

 

2) 10. října – Utváření britské zahraniční politiky. Strategické koncepce (JV)

 

Text: GARNETT, Mark, MABON, Simon a SMITH Robert, British Foreign Policy Since 1945 (London: Routledge 2017), s. 29-58

 

Dokumenty:    HM Government: National Security Capability Review 2018

            FCO: Written Evidence  FPW0027 (2018)

 

Referát: Válečné pravomoci (war powers) ve Spojeném království: soudobý vývoj a debata

 

 

 

3) 17. října – Severské země (Tomáš Juhás)

 

Téma: Vývoj severské spolupráce v kontextu evropské integrace

 

Text: ARTER D., Scandinavian politics today, 2nd edition MUP 2008, s. 259-296.

 

Referát: Nordicko - baltská spolupráce

 

 

4) 24. října – Zvláštní vztah a jeho perspektivy ve světle Brexitu a současných trendů v trans-atlantických vztazích (JV)

 

Text: HENDERSHOT, J. „Affection is the cement which binds us: understanding the cultural sinews of the Anglo-American special relationship“, in DOBSON P. a MARSH, S. (eds.), Anglo-American Relations. Contemporary perspectives (London/NY: Routledge, 2013), 52-81.

 

Dokument: Projev Theresy Mayové ve Philadelphii, 26. 1. 2017

 

Referát: Anglosféra jako koncept, jako program, jako budoucnost?

 

 

5) 31. října – „Global Britain“. Otisky koloniální éry. Klíčové bilaterální vazby mimo euroatlantický okruh (JV)

 

Text: GALLAGHER, Julia, „Healing the scar? Idealizing Britain in Africa, 1997-2007“, African Affairs 108/432 (2009), 435-451.

 

HILL Christopher, „Turning back the clock. The illusion of a global political role for Britain“. In Benjamin Martill a Uta Staiger (eds.), Brexit and Beyond. Rethinking the Futures of Europe (UCL Press 2018), 183-192.

 

Dokumenty: Zahraničněpolitické pasáže volebních programů KON, LAB a LD (2017)

 

Referáty:

(1)   Současná témata a dilemata britsko-čínských vztahů

(2)   Současná témata a dilemata britsko-indických vztahů

 

 

6) 7. listopadu – Italská zahraniční politika (Martin Mejstřík)

 

Text: Andreatta F., „Italian Foreign Policy: Domestic Politics, International Requirements and the European Dimension“, Journal of European Integration 31:1 (2008), 169-181.

 

Referát: Proměna italské zahraniční politiky po nástupu Ligy Severu a Hnutí pěti hvězd

 

 

7) 14. listopadu - Francouzská zahraniční politika: Systém tvorby francouzské zahraniční politiky - aktéři a priority (ET)

 

            Téma: Současná Francie v současném světě

 

Text: Projev E. Macrona na setkání velvyslanců 2019

 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/08/27/discours-du-president-de-la-republique-a-la-conference-des-ambassadeurs-1

 

Referáty

Analýza a komparace projevů prezidenta na setkání velvyslanců, 2010-2018

(Cílem referátu je obsahová analýza projevů s vytyčením hlavních témat a jejich diadchronní komparace)

 

 

8) 21. listopadu – Guest Lecture: Prof. Christiane Eisenberg (Grossbritannien-Zentrum, Humboldt-Universität Berlin)

 

 

9) 28. listopadu          Západoevropské státy a nové trendy diplomatické praxe (ET)

 

Téma: Témata a strategie současné diplomacie: užití nových a tradičních forem diplomacie

Text: Cull, N., WikiLeaks, public diplomacy 2.0 and the state of digital public diplomacy, Place Branding Public Diplomacy (2011) 7: 1. doi:10.1057/pb.2011.2

            Referát:  Analýza současné francouzské digitální diplomacie

            (Jaké nástroje používá současná francouzská digitální diplomacie? Uveďte příklady.)

 

 

 

10) 5. prosince - Francie a Evropa (ET)

           

Téma: Francie jako dominantní aktér zahraniční politiky EU a francouzská evropská politika

           

Text: Projev E. Macrona na Sorbonně; France Diplomatie (2017). Initiative for Europe, Speech by M. Emmanuel Macron, President of the French Republic, [online]. Available from: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/european-union/events/article/president-macron-s-initiative-for-europe-a-sovereign-united-democratic-europe

 

Referát: Je francouzsko-německý tandem stále funkční?

 

 

 

11) 12. prosince – Španělsko a Portugalsko - současná zahraniční politika a postkoloniální vazby (Barbora Menclová)

Text: Robinson S., „Painting the CFSP in national colours: Portuguese strategies to help shape the EU`s external relations“, International Journal of Iberian Studies Jun2015, Vol. 28 Issue 2/3, 235-255.

 

Referát: Role Španělska ve spolupráci EU a Středomoří

 

 

12) 19. prosince – Závěrečná hodina. Proměny globálního kontextu. Europeizace zahraničních politik zemí ZE? (JV)

 

Texty: Kissack R., „The EU in the world. From multilateralism to global governance“. In Hadfield A., Manners I. a Whitman R., Foreign Policies of EU Member States. Continuity and Europeanisation (Abingdon, Oxon: Routledge 2017), 247-262.

 

Hadfield A., Manners I. a Whitman R., Conclusion, In Hadfield A., Manners I. a Whitman R., Foreign Policies of EU Member States. Continuity and Europeanisation (Abingdon, Oxon: Routledge 2017), 263-278.

 

Referát: Postoje států ZE k sankcím vůči Rusku, 2014-2019

 

 

13) 9. ledna – rezervní termín přednášky nebo závěrečný test

 

14) 16. ledna – rezervní termín závěrečného testu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK