PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Postkomunistická transformace - JMM030
Anglický název: Post-communist Transformation
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Jiří Kocián
Vyučující: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
PhDr. Jiří Kocián
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (14.02.2017)
Kurz se zaměřuje na proces tranzice a transformace států středovýchodní a jihovýchodní Evropy po pádu
komunistického systému.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

Cílem kurzu je vysvětlit postkomunistickou transformaci zemí regionu v komparativním kontextu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kocián (12.02.2019)

Podmínkou absolvování

a) Aktivní účast a prezence (20 %)

b) Prezentace určitých problémů transformace na příkladu některé z probíraných zemí. Studenti volí téma v dostatečném časovém  předstihu před hodinou a po konzultaci s vyučujícím dané látky. (20 %)

c) Seminární práce v rozsahu 10 normostran obsahující všechny formální náležitosti (poznámkový aparát) na některé z probíráných témat. Studenti si zvolí téma seminární práce po konzultaci s konkrétním vyučujícím do 31.3. 

     termín pro odevzdání seminární práce je 31.5.2019. Bodové hodnocení viz https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018. (60 %)

 

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

Přednáška a seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (18.02.2019)

Seminární práce v rozsahu 10 normostran obsahující všechny formální náležitosti (poznámkový aparát) na některé z probíráných témat. Studenti si zvolí téma seminární práce po konzultaci s konkrétním vyučujícím do 31.3. Hodnocení 20 % aktivní účast, 30 % prezentace, 50 % seminární práce s poznámkovým aparátem v celkovém rozsahu 10 stran.

     termín pro odevzdání seminární práce je 31.5.2019. Bodové hodnocení viz https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK