PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Koncepce a interpretace amerických dějin 1620-1877 - JMM011
Anglický název: Interpretations of American History 1620-1877
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SEHNALKO (23.02.2011)

Cílem kursu je seznámit studenty s přehledem nejvýznamnějších sporných témat amerických dějin od počátku koloniální éry do sklonku 19. století v historiografii 20. století a ukázat, jak se do výkladu historie promítaly problémy americké současnosti.
Literatura -
Poslední úprava: SEHNALKO (23.02.2011)

Povinná literatura:

John DEMOS, John Godfrey and His Neighbors: Witchcraft and the Social Web in Colonial Massachussetts, William and Mary Quarterly 1976/2, s. 243-265;

Jenny H. PULSIPHER, Massacre at Hurtleberry Hill, WMQ 1996/3, s. 459-486;

Michael A. McDONNELL, Popular Mobilization and Political Culture in Revolutionary Virginia, Journal of American History 1998/ Dec., s. 246-981;

Forrest McDONALD, Novus Ordo Seclorum: The Intellectual Origins of the Constitution, Kansas UP 1985, kap. VIII. Powers, Principles and Consequences (s. 261-293)

Joyce APPLEBY, What Is Still American in the Political Philosophy of Thomas Jefferson, WMQ 1982/2, s. 287-309;

Arthur M. SCHLESINGER The Age of Jackson, New York 1947

Keith C. BARTON, Good Cooks and Washers: Slave Hiring, Domestic Labor, JAH 1997/2, s. 436-460;

Eric FONER, Reconstruction: America's Unfinished Revolution, 1863-1877, 1988

Doporučená literatura:

Allen F. DAVIS, Harold D. WOODMAN, Conflict or Consensus in Early American History, 1968

Peter NOVICK, That Noble Dream: The Objectivity Question and the American Historical Profession, 1988

Richard HOFSTADTER, The Progressive Historians: Turner, Beard, Parrington, 1968 Hybernská)

Eric FONER (ed.), The New American History, 1990

ed. J.P. GREENE a Jack POLE (ed.), Colonial British America: Essays in the New History of Early Modern Era, 1984

R. BEEMAN kol. (ed.), Origins of the Constitution and American National Identity, 1987

Joyce APPLEBY, Capitalism and a New Social Order, 1984

James BANNER, To the Hartford Convention, 1970

R.P. FORMISANO, The Transformation of the Political Culture, 1790-1840, 1983

Herbert GUTMAN, Work, Culture and Society in Industrializing America, 1976

Stanley ELKINS, Slavery, 1959

Sylabus
Poslední úprava: SEHNALKO (23.02.2011)

Tematické rozvržení výuky:

1. Obecné rysy amerického chápání dějin a raná historiografie

2. Profesionalizace americké historiografie a její sociální důsledky

3. Základná rysy amerického dějepisectví staršího období ve 20. století

4. Vliv puritánů na americkou politickou tradici: bigotní horlivci či tvůrci domokratické samosprávy

5. Indiáni: zákeřní nepřátelé či ušlechtilí divoši

6. Boj za nezávislost a vznik Unie: revoluce nebo obrana dosavadních vymožeností

7. Ústava 1789: zájmový konflikt nebo vyjádření společné politické vůle

8. Federální období: Hamilton nebo Jefferson

9. Jacksonovská demokracie: revoluce v politice nebo populistická propaganda

10. Otroctví: civilizační hanba či sociálně prospěšná instituce

11. Občanská válka: výsledek spiknutí nebo obrození národa

12. Přestavba: destrukce tradičních hodnot nebo základy nové jednoty

13. Závěrečné reflexe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK