PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Stáž - JMD016
Anglický název: Internship
Český název: Stáž
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Neslučitelnost : JTD007
Záměnnost : JTD007
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2014)
Během studia studující absolvuje studijní pobyt v zahraničí, jehož hlavním cílem je studium pramenů a literatury potřebných ke zpracování disertační práce. Celková doba trvání tohoto studijního pobytu jsou nejméně tři měsíce. Pobyt se může skládat z více částí, nikoliv kratších než dva týdny. Studijní pobyt v zahraničí má v SIS kód JMD016, jakmile studenti dosáhnou předpokladů pro splnění této studijní povinnosti, zapíší si předmět do SIS a během semestru či následujícího zkouškového období předloží (osobně či elektronicky) potřebné podklady (příkaz k vyslání na zahraniční služební cestu, zpráva o vykonané zahraniční služební cestě, potvrzení přijímací instituce apod.) garantovi oboru (v případě jeho nepřítomnosti předsedovi oborové rady), který na tomto základě potvrdí splnění studijní povinnosti v SIS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK