PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mezinárodní konference - JMD015
Anglický název: International Conference
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Patří mezi: Studijní obor P6702: Mezinárodní teritor
Studijní obor P7105: Moderní dějiny
Neslučitelnost : JTD009
Záměnnost : JTD009
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2014)
V souladu se svým individuálním studijním plánem, nejpozději do konce šestého semestru studa se studující zúčastní nejméně jedné mezinárodní vědecké konference, na níž přednese vlastní příspěvek. Účast na mezinárodní konferenci má v SIS kód JMD015, jakmile studenti dosáhnou předpokladů pro splnění této studijní povinnosti, zapíší si předmět do SIS a během semestru či následujícího zkouškového období předloží (osobně či elektronicky) potřebné podklady (např. pozvánka, tištěný program, webový odkaz, zpráva v odborném tisku o konferenci, příkaz k vyslání na služební cestu, zpráva o vykonané služební cestě apod.) garantovi oboru (v případě jeho nepřítomnosti předsedovi oborové rady), který na tomto základě potvrdí splnění studijní povinnosti v SIS.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Cílem předmětu je absolvovat vystouopení na odborné mezinárodní konferenci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Podmínkou ukončení předmětu je aktivní účast na mezinárodní odborné konferenci.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu stanoveny.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Zkouška neni vzhledem k povaze předmětu zadána.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK