PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář IV - JMD004
Anglický název: PhD. Seminar IV
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2014)
V doktorandském semináři studující představují témata svých disertačních prací s přednostním zřetelem k základním koncepčním, metodologickým a interpretačním problémům. Jejich úkolem je v časově stanovené době vysvětlit a obhájit v diskuzi svůj záměr a zaujmout kvalifikované stanovisko k případným podnětům a námitkám.
Doktorský seminář JMD004 si studující zpravidla zapisují ve čtvrtém semestru studia, není-li individuálním studijním plánem stanoveno jinak. Předpokladem pro udělení zápočtu je účast na semináři, obhajoba tezí disertační práce na kolokviu domovské katedry a předložení obhájených tezí disertační práce. Teze se zpravidla odevzdávají na začátku dubna, doktorandská kolokvia jednotlivých kateder se konají v průběhu druhé poloviny dubna. Definitivní podoba tezí se odevzdává ke konci výuky v LS podle pokynů vedoucího semináře.
Teze práce obsahují podrobnou analýzu pramenů, literatury a zejména rozbor základních metodologických problémů disertační práce v rozsahu cca. 15 normovaných stran.
Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (31.01.2017)

Program doktorského semináře

LS 2016/2017

 

 

Seminář se koná v uvedených termínech od 17,30 do 19,30 v Rytířské 31, 2. patro, č. 201; seminář je povinný pro zapsané studentky a studenty, zájemci z vyšších ročníků i další jsou srdečně vítáni

 

 

22.2.2017

Šárka Navrátilová: Česko-německé vztahy v Brně v meziválečném období

Tereza Hrušková: Proměna italského stranického systému. Případ Ligy severu

 

8.3.2017

Zdeněk Král: Příčiny dlouhodobého neúspěchu třetích stran na federální úrovni ve Spojených státech

 

22.3.2017

Tomáš Mareš: Média jako nástroj vlivové zahraniční politiky RF: případ ruské intervence na Ukrajině

Martin Barák: Ruský letecký průmysl a zahraniční politika Vladimíra Putina

 

12.4.2017

Štěpán Šantrůček: Sociální, ekonomické a geografické dopady privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině

Barbora Knappová: Vymezování hranic: Dynamika politiky paměti v Republice srbské

 

26.4.2017

Andrés Morales: A comparison of the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union and the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between Mexico and the European Union: A look into their Negotiations

Viktorie Mertová: Rozdílné strategie současného občanského aktivismu Afroameričanů

 

10.5.2017

Jaromír Volf: Reforma strategického odvětví na pozadí transformace hospodářství: proměny železniční politiky v Československu a České republice v letech 1985 až 1997

Tereza Svobodová: Jaderný odpad v Německu: společenské, politické a právní aspekty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK