PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Konversatorium zu den aktuellen Fragen - JMBZ290
Anglický název: Konversatorium to the current political Issues
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (14)
letní:neurčen / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)
Seminář je věnovaný aktuálnímu politickému, ekonomickému a kulturnímu vývoji v Německu a Rakousku. Hlavním cílem semináře je diskuse k těmto tématům na základě pravidelné četby (především) německého a rakouského tisku. Seminář probíhá v německém jazyce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Hlavním cílem semináře je diskuse k těmto tématům na základě pravidelné četby (především) německého a rakouského tisku.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Denní německý a rakouský tisk.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Seminární forma výuky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Aktivní účast na hodině. Prezence. Studenti jsou hodnocení dle Opatření děkanky 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1ECTS = 25 hodin)
účast na seminářích 20
pravidelná příprava - sledování médií 20
referát 18
koreferát 2
přípravná četba readerům k diskuzím 15
celkem 75

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

V každé hodině jsou diskutovány a za aktivní účasti studentů rozebírány nejaktuálnější vnitro- a zahraničněpolitické události v Německu a Rakousku.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Seminář probíhá v německém jazyce - vyžaduje se jeho aktivní znalost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK