PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interkulturelle Kommunikation (UR) - JMBZ288
Anglický název: Interkulturelle Kommunikation (UR)
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Předmět je vyučován v rámci programu česko-německá studia na Univerzitě v Řezně.The course is taught in the programme Czech-German studies at UNI Regensburg.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Marek Nekula, Dr. phil.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (11.03.2019)
This course is taught at the University of Regensburg.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK