PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Německy mluvící země v zrcadle kinematografie - JMBZ266
Anglický název: German speaking countries in view of cinematography
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Šafařík
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (11.09.2016)

Seminář představí vybrané filmy mající úzký vztah ke společenské a kulturní realitě německy mluvících zemí. U některých témat, jako např. v souvislosti s díly o Třetí říši nebo teroristické skupině RAF, se předmět bude zabývat zpracováním traumatických historických fenoménů masovou kulturou.
Pozornost bude věnována také přijetí vybraných snímků, což umožní vhled do současné mediální a intelektuální scény německy mluvících zemí.

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (11.09.2016)

 Seminář chce rozvíjet  schopnost studentů analyzovat   různé způsoby  filmové reprezentace historických a aktuálních společenských témat.   Předmět svým frekventantům umožní  také  hlubší poznání toho, jak kulturní průmysl a média ovlivňují veřejné mínění.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (11.09.2016)

Klasifikace bude hodnotit přednes ústního  referátu,  seminární práci na totéž téma (4−5 normostran) a  aktivní účast v hodinách.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (11.09.2016)

Doporučená literatura a další informační zdroje

 

(většina z níže uvedených titulů, popř. jejich částí, je zařazena v elektronickém readeru; informace k e-readeru, nacházejícím se v systému Moodle, bude poskytnuta na úvodní hodině)

Bordwell, D.: Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. Praha: Akademie múzických umění, 2011.

Eckardt, K.: Auferstanden aus Ruinen: das Bild der DDR im deutschen Film nach dem Mauerfall. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008.

Elsaesser, T. − Hagener, M.: Filmtheorie zur Einführung. Hamburg: Junius, 2011.

Korte, H. et al. (eds.): Einführung in die systematische Filmanalyse: ein Arbeitsbuch; mit Beispielanalysen von Peter Drexler. Berlin: Schmidt, 2010.

Lacey, N.: Image and representation : key concepts in media studies. Houndmills : Palgrave, 1998.

Monaco, J.: Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha: Albatros, 2004.

Nichols, B.: Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze et al., 2010.

Schmitz, H.: A Nation of victims?: representations of German wartime suffering from 1945 to the present. Amsterdam: Rodopi, 2007.

Sontag, S.:  Under the Sign of Saturn. New York: Farrar, Straus and Giroux 1980.

 

Zájemcům o seminář doporučuji navštěvovat přehlídku německojazyčných filmů Das Filmfest 2016   (Praha −   19.–23. 10. 2016,  Brno −    31. 10. – 3. 11. 2016, www.dasfilmfest.cz).

 

 

 

- Slovník filmových pojmů (německy, z Univ. Kiel) ‒ http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon*

 

- http://www.filmportal.de

 

- http://www.deutsches-filminstitut.de/eng/filmportal.html

 

- http://www.filminstitut.at

 

- http://www.docalliancefilms.com

 

- http://www.cine-holocaust.de

 

- http://film-dienst.kim-info.de

 

- http://www.berlinale.de

 

- http://www.dok-leipzig.de

 

-http://www.viennale.at

 

- http://www.diagonale.at

 

- http://www.film-philosophy.com

 

- http://www.filmfonds-wien.at/

 

 

 

- filmové a kulturní časopisy dostupné v knihovně Národního filmového archivu

 

(http://www.nfa.cz/knihovna.html)  a v Goethově institutu  (http://www.goethe.de/ins/cz/pra/wis/bib/deindex.htm)

 

- http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js08/avk/ucebnice/literatura.htm

 

- web shromažďující filmové recenze z německého tisku (hlavně z deníků, týdeníků a kulturních webů):  http://www.film-zeit.de  („Pressespiegel zum Thema Film & Kino“)

 

- archiv festivalu Das Filmfest s anotacemi filmů atd.: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/fdf/arc/

 

- informační portál Goethova institutu o německém filmu: http://www.goethe.de/kue/flm/deindex.htm

 

- informační portál Rakouského kulturního fóra k rakouským filmům dostupným aktuálně v ČR: http://www.oekfprag.at/film/aktuelle-veranstaltungen/

 

 

 

Pro vyhledávání recenzí apod. v zahraničních novinách doporučuji databázi Factiva, dostupnou z počítačové sítě FSV UK (http://knihovna.fsv.cuni.cz/el-inf-zdroje/factiva).

 

 *Funkčnost všech uvedených internetových stránek je ověřena k 9. 9. 2016. 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (11.09.2016)

Sylabus semináře Německy mluvící země v zrcadle  kinematografie

Číslo:  JMBZ266 

Vyučující: PhDr. Petr Šafařík

Typ předmětu: povinně volitelný

Forma výuky: seminář

Rozsah předmětu: 0/2

Studijní požadavky: Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca 200 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast v diskusích. Dále příprava ústního referátu (15 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu zhruba 50  tiskových stran a odevzdání malé seminární práce na téma ústního referátu v rozsahu 4−5 nrs. Písemná práce musí vycházet z alespoň tří odborných zdrojů v rozsahu nejméně 70 tiskových stran. Seminář se koná v  českém jazyce.

 Celkové kreditní ohodnocení: 4

 Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

účast na semináři:                   18

přípravná četba                       37

ústní referát                            20

malá semin. práce                   25

celkem                                  100

Anotace

Seminář představí vybrané filmy mající úzký vztah ke společenské a kulturní realitě německy mluvících zemí.  U některých témat, jako např.  v souvislosti s díly  o Třetí říši  nebo teroristické skupině RAF,  se předmět bude zabývat zpracováním traumatických  historických fenoménů masovou kulturou. 

Pozornost bude věnována  také přijetí vybraných snímků, což umožní vhled do současné mediální a intelektuální scény německy mluvících zemí.  

 

Program semináře:

I.-II. hodina: Úvod - vymezení tématu,  jeho teoretická problematika, diskuse nad vybranými texty doporučené literatury.

Dále: Interpretace vybraných děl, resp.  rozbor recepce filmů, jež vyvolaly výraznější kritické ohlasy nebo veřejné debaty. 

 

Navrhované  filmy k možnému výběru (studenti si po konzultaci s vyučujícím mohou volit vlastní):

(u snímků, které se objevily v české kinodistribuci, je nejdříve uveden český název)

 

Barbara (Německo, 2012, rež. Christian Petzold).

Baader Meinhof Komplex  (Německo, Francie, Česká republika, 2008,   rež. Uli Edel).

Bílá stuha (Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte, Rakousko, Německo, 2009, rež. Michael Haneke).

Bojovnice (Kriegerin, Německo, 2011, rež. David Wnendt).

Dědicové (Die Siebtelbauern, Rakousko, 1998, rež. Stefan Ruzowitzky).

Die Flucht (Německo, 2006, rež. Roland Gräf).

Good bye Lenin  (Německo, 2003, rež.  Wolfgang Becker).

Habermannův mlýn (Česká republika, Německo, Francie, 2010, rež. Juraj Herz).

Hitler - ein Film aus Deutschland (Německo, Francie, Velká Británie, 1977, rež. Hans-Jürgen Syberberg).

Hüllen (Švýcarsko, 2010, rež. Maria Müller).

Import/Export (Rakousko, 2008, rež. Ulrich Seidl).

Ital (Švýcarsko, 2011, rež. Paolo Poloni).

Keine Insel (Rakousko, 2006, rež. Alexander Binder).

Kuma (Rakousko, 2011, rež. Umut Dağ).

Napola: Hitlerova elita (Napola - Elite für den Führer, Německo 2004, rež.  Dennis Gansel).

Náš vůdce (Die Welle, Německo 2008, rež. Dennis Gansel).

Nebe nad Berlínem (Der Himmel über Berlin, Německo, Francie, 1987, rež. Wim Wenders).

Nikdy to nepochopíš (Das wirst  du nie verstehen, Rakousko 2003, rež. Anja Salomonowitzová).

Občanská výchova (Die Fetten Jahre sind vorbei, Německo, 2004, rež. Hans Weingartner).

Pád Třetí říše  (Der Untergang, Německo, Itálie, Rakousko, 2004, rež. Oliver Hirschbiegel).

Peak (Německo, 2011, rež. Hannes Lang).

Pochod milionů (Die Flucht, Německo, 2007, rež. Kai Wessel).

Proti zdi (Gegen die Wand, Německo, 2004, rež. Fatih Akin).

Psí dny (Hundstage, Rakousko, 2001, rež. Ulrich Seidl).

Předčítač (The Reader /Der Vorleser/, USA, Německo, 2008, rež. Stephen Daldry).

Rekviem (Requiem, Německo, 2006, rež. Hans-Christian Schmid).

Stalo se to krátce předtím  (Kurz davor ist es passiert , Rakousko, 2005, rež. Anja Salomonowitzová).

Stoff der Heimat (Rakousko, 2011, rež. Othmar Schmiderer).

Valkýra  (Valkyrie, USA, Německo, 2008, rež. Bryan Singer).

 

 

Válečná generace (Unsere Mütter, unsere Väter, Německo, 2013, rež. Philipp Kadelbach).

 

Životy těch druhých (Das Leben der Anderen, Německo  2006, rež. Florian Henckel von Donnersmarck).

 

Doporučená literatura a další informační zdroje

(většina z níže uvedených titulů, popř. jejich částí, je zařazena v elektronickém readeru; informace k e-readeru, nacházejícím se v systému Moodle, bude poskytnuta na úvodní hodině)

Bordwell, D.: Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. Praha: Akademie múzických umění, 2011.

Eckardt, K.: Auferstanden aus Ruinen: das Bild der DDR im deutschen Film nach dem Mauerfall. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008.

Elsaesser, T. − Hagener, M.: Filmtheorie zur Einführung. Hamburg: Junius, 2011.

Korte, H. et al. (eds.): Einführung in die systematische Filmanalyse: ein Arbeitsbuch; mit Beispielanalysen von Peter Drexler. Berlin: Schmidt, 2010.

Lacey, N.: Image and representation : key concepts in media studies. Houndmills : Palgrave, 1998.

Monaco, J.: Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha: Albatros, 2004.

Nichols, B.: Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze et al., 2010.

Schmitz, H.: A Nation of victims?: representations of German wartime suffering from 1945 to the present. Amsterdam: Rodopi, 2007.

Sontag, S.:  Under the Sign of Saturn. New York: Farrar, Straus and Giroux 1980.

 

 

Zájemcům o seminář doporučuji navštěvovat přehlídku německojazyčných filmů Das Filmfest 2016   (Praha −   19.–23. 10. 2016,  Brno −    31. 10. – 3. 11. 2016, www.dasfilmfest.cz).

 

 

 

- Slovník filmových pojmů (německy, z Univ. Kiel) ‒ http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon*

 

- http://www.filmportal.de

 

- http://www.deutsches-filminstitut.de/eng/filmportal.html

 

- http://www.filminstitut.at

 

- http://www.docalliancefilms.com

 

- http://www.cine-holocaust.de

 

- http://film-dienst.kim-info.de

 

- http://www.berlinale.de

 

- http://www.dok-leipzig.de

 

-http://www.viennale.at

 

- http://www.diagonale.at

 

- http://www.film-philosophy.com

 

- http://www.filmfonds-wien.at/

 

- filmové a kulturní časopisy dostupné v knihovně Národního filmového archivu

 

(http://www.nfa.cz/knihovna.html)  a v Goethově institutu  (http://www.goethe.de/ins/cz/pra/wis/bib/deindex.htm)

 

- http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js08/avk/ucebnice/literatura.htm

 

- web shromažďující filmové recenze z německého tisku (hlavně z deníků, týdeníků a kulturních webů):  http://www.film-zeit.de  („Pressespiegel zum Thema Film & Kino“)

 

- archiv festivalu Das Filmfest s anotacemi filmů atd.: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/fdf/arc/

 

- informační portál Goethova institutu o německém filmu: http://www.goethe.de/kue/flm/deindex.htm

 

- informační portál Rakouského kulturního fóra k rakouským filmům dostupným aktuálně v ČR: http://www.oekfprag.at/film/aktuelle-veranstaltungen/

 

 

 

Pro vyhledávání recenzí apod. v zahraničních novinách doporučuji databázi Factiva, dostupnou z počítačové sítě FSV UK (http://knihovna.fsv.cuni.cz/el-inf-zdroje/factiva).

 

 *Funkčnost všech uvedených internetových stránek je ověřena k 9. 9. 2016. 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK