PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminar zu den aktuellen Fragen - JMBZ264
Anglický název: Seminar to the current issues
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 13 (13)
letní:neurčen / neurčen (13)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: Nadia Bsdurrek
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)
Seminář bývá vyučován skupinou vyučujících, kteří konkretizují sylabus své paralelky vždy na počátku semestru. Kurz mapuje aktuální dění v zemích severní polokoule na základě sledování médií a zpravidla internetových zdrojů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Cílem předmětu je prohloubení a procvičení orientace v problematice politických, hospodářských, společenských a kulturních aktualit ve vybraných zemích severní polokoule.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Aktuální elektronická média stanovená vyučujícím v každé paralelce.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Seminární forma výuky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Obecné studijní požadavky:

- pravidelná účast

- sledování mezinárodního dění

- referát

- koreferát

- odevzdání referátu v písemné podobě

 

Konkrétní požadavky stanoví vyučující paralelky. Vždy ale probíhá hodnocení ve vztahu k Opatření děkanky 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK